Stor interesse for faglærerkursus i taxi kvalifikation

20. januar 2012

Der var fuldt hus, da TUR den 4. januar gennemførte et faglærerkursus for erfarne undervisere på taxiområdet. Anledningen var de ændringer i kvalifikationsuddannelsen for taxichauffører, som Trafikstyrelsen har indført med virkning fra 1. januar 2012.

Kurset blev afviklet på en enkelt dag, og alligevel havde det trukket fulde huse. Heinrich Mortensen, som har arbejdet med undervisning og udvikling i taxiområdet i mange år, og har det sidste år været aktiv i debatten om den nye taxikvalifikationsuddannelse og den afsluttende test, var den gennemgående underviser på kurset. Han gennemgik bl.a. en vejledende lektionsplan, der illustrerer, hvordan man som underviser kan tilrettelægge undervisningen på den noget reducerede tid, der nu er tilgængelig.

Johnny Bengtsson fra Trafikstyrelsen og Preben Mandrup fra TUR sekunderede Heinrich, og efterfølgende havde deltagerne mulighed for i grupper at drøfte tilrettelæggelsesformerne og beskrive deres eget forslag til en lektionsplan, som de ville kunne bruge i undervisningen.

Som afslutning på kurset gav grupperne feedback på oplæggene, og Heinrich Mortensen har efterfølgende revideret sin vejledende lektionsplan.

Vejledninger på tur.dk
TUR har besluttet at oprette et nyt menupunkt på TURs hjemmeside under "Skolernes rum", hvor vejledninger af den ovenfor nævnte type vil blive offentliggjort fremover. Menupunktet vil være på plads i løbet af en uges tid.


- TURfacebook twitter