Tre nye branchevejledninger fra BAR

23. januar 2012

"Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros" (BAR) har netop udgivet tre nye vejledninger, der skal forbedre arbejdsmiljøet for chauffører.

Branchevejledningerne er lavet for at inspirere til et godt arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Vejledningerne beskriver de forhold, der har betydning for gode arbejdsstillinger, samt tekniske hjælpemidler, der kan lette dagligdagen for den enkelte medarbejder. De nye branchevejledninger fra BAR transport og engros omfatter:

Distribution af varer
Når chaufføren kommer frem og skal levere en vare, er der en del ting, der skal tages højde for, hvis arbejdsmiljøet skal være i orden. "Distribution af varer" er udgivet for at give inspiration og idéer til, hvordan arbejdsgiver og kunde i samarbejde kan skabe bedre forhold for aflæsning og afhentning af varer for chaufførerne. Branchevejledningen indeholder konkrete forslag til indretning, og forslagene er så vidt muligt lavet ud fra tanken om, at gods skal køres - ikke bæres.

Førerpladsens indretning
Førerpladsen er en vigtig del af arbejdspladsen for chaufførerer og indretningen af den har betydning for, at man laver de rette bevægelser. Vejledningen omfatter både gods- og persontransport, herunder afsnit om de enkelte køretøjstyper: Busser, lastbiler, personbiler og varevogne - med særlige forhold og kollegatips.

Jeg er skraldemand
"Jeg er skraldemand" skal inspirere til et godt arbejdsmiljø for skraldemænd, der indsamler dagrenovation. Branchevejledningen retter sig mod skraldemænd og deres arbejdsgivere samt udbydere af dagrenovationsopgaver. Vejledningen lægger vægt på de gode eksempler.


Branchevejledningerne kan downloades på BAR transport og engros hjemmeside; www.bartransportogengros.dk, eller bestilles gennem egen organisation.


- TUROm BAR transport og engros
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer inden for transport og engros samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område. Rådets opgaver er fastsat i arbejdsmiljøloven og omfatter medvirken ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for branchen. 

facebook twitter