Frist for ansøgning om tilskud fra AER er 1. september

30. juli 2012

To gange om året kan Lokale Uddannelsesudvalg og faglige udvalg ansøge Arbejdernes Elevrefusion (AER) om midler til projekter, der kan bidrage til at forbedre elevernes muligheder for at få en praktikplads efter endt grundforløb. Efterårets ansøgningsfrist er 1. september 2012.

I år er der på finansloven afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der støtter tiltag for flere praktikpladser og som er finansieret af AER. AER har to ansøgningsrunder årligt, hvor fristen for at søge er henholdsvis 1. april og 1. september.

Der kan søges om midler til aktiviteter inden for 4 indsatsområder, som sigter mod at tilvejebringe flere praktiskpladser:

  • Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse, og med mangel på praktikpladser eller på elever
  • Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted, eller har færre elever end virksomheden er godkendt til
  • Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet
  • Elevgrupper, der har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads


Læs mere om tilskudsordningen og hent ansøgningsblanket på AER.dk


- TURfacebook twitter