AMU dialogmøde afholdt den 7. juni

8. juni 2012

Årets andet AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt på AMU Fyn den 7. juni, hvor der var fokus på TUR Forlags prispolitik, en ny AMU-portal samt en række aktuelle emner omkring censorordninger, faglæreruddannelser mm.

Prispolitik TUR Forlag
Forlagschef Annette Klubien fremlagde de kommende rammer for betaling, koder, varigheder og indhold i de elektroniske programmer under turteori.dk. Det blev betonet, at overgangen til den nye prisstruktur bygger på en hensigt om at ramme samme niveau for betaling, som hidtil har været kendt for skolerne. Ikke desto mindre vil den kommende tid vise, om prisstrukturen er rigtigt fastsat, hvorefter der vil blive foretaget op- eller nedjusteringer af priser.

I næste uge modtager skolerne det samlede prismateriale og Annette Klubien anmodede skolerne om at kontakte TUR såfremt man fandt uhensigtsmæssigheder i materialet.

- Det er helt afgørende for TUR at gennemføre de kommende ændringer i nært samarbejde med skolerne. Og desuden ligger det os meget på sinde at opbygge et retfærdigt betalingssystem, som skolerne finder tilfredsstillende, og som samtidig sikrer, at TURs indtjening ikke falder med det resultat, at udvikling af eksisterende og kommende produkter i forlaget bliver hæmmet, Annette Klubien.

Ny AMU-portal
Sekretariatschef i TUR Hans Christiansen gennemgik den nye kursusportal, AMUkurs.dk, som er en hjemmeside udviklet på baggrund af midler fra Industriens udviklingsfond. TUR vil gå ind i denne portal, hvor transportuddannelserne vil få deres egen indgangsside. Skolerne gav samstemmende udtryk for, at denne portal kan sikre bedre information til brugerne af AMU om uddannelsesindhold, udbud, tilmelding m.v. Derudover blev det nævnt, at udsigten til at kunne opbygge "uddannelsespakker" var en særdeles god mulighed.

Forventet AMU-aktivitet 2013
De deltagende skoler gav endvidere udtryk for, at man aktuelt oplevede en svagt stigende aktivitet i AMU-programmet. Det blev konkluderet, at den af TUR udmeldte forventning til uddannelsesaktiviteten i 2013 (1800 årselever) blev anset for retningsvisende.

Herudover blev følgende temaer drøftet på mødet:

  • AT censorordninger (kran/gaffeltruck)
  • TUR faglæreruddannelser 2013
  • Kommende udviklingsopgaver. Herunder et tilbagevendende spørgsmål fra flere skoler: Hvornår ophæves uhensigtsmæssighederne mellem de såkaldt store og små FKBere (vejgodsområdet), hvortil der kunne henvises til igangsat udviklingsopgave.
  • Nyt fra driftsområderne (se præsentationer)
  • Nyt fra Trafikstyrelsen

Det forventes, at man på næste AMU dialogmøde kan præsentere et nyudviklet transport computerspil til brug for undervisning i folkeskolen og på erhvervsskoler.

Næste AMU-dialogmøde
Det næste AMU-dialogmøde afholdes den 11. oktober på Transportuddannelsescenter Djursland

TURs præsentation fra mødet kan downloades her: >Klik her


- TUR 

facebook twitter