Faglærerkurser i befordring af bevægelseshæmmede

28. juni 2012

I august udbyder TUR tre sammenhængende, og dog separate, faglærerkurser i emnet befordring af bevægelseshæmmede.

Fra den 20. - 24. august 2012 afholder TUR i forlængelse af hinanden tre målrettede faglærerkurser i emnet befordring af bevægelseshæmmede. Tidligere blev disse tre moduler udbudt i ét samlet femdages kursus, men er altså nu blevet delt op, så man kan vælge at deltage fra 1 - 5 dage, alt efter hvilke emner, der relevante for den enkelte faglærer. Endvidere er den nye kursusstruktur tilpasset de nye behov, som er opstået i forbindelse med opbygningen af flex-trafiksystemet.

Faglærerkurserne i befordring af bevægelseshæmmede indeholder følgende:


Trafikselskabers udbudsstruktur og personbefordring i køretøjer under 3500 kg
20. august. 1. dag
Dette kursus sætter fokus på de udbudsbetingelser som trafikselskaberne anvender, samt på de arbejdsbetingelser handicapchauffører arbejder under.
> Læs mere

Sygdom og aldring - akut opståede krisesituationer - fingertegn og talesprog
21. - 22. august. 2 dage
Dette kursus handler om forskellige handicap, sygdom og aldring, og sætter fokus på, hvordan man kommunikerer med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. Derudover lærer deltagerne, hvordan man reagerer hensigtsmæssigt i tilfælde af akut opstået krisesituationer, færdselsuheld/ulykke eller sygdom.
> Læs mere

Indretning og krav til transportmateriel samt betjening af hjælpemidler, trappemaskine mv.
23. - 24. august. 2 dage
På dette kursus får deltagerne via praktisk anvendelse kendskab til den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, herunder trappemaskine, betjening af køretøjers specielle udstyr og gennemførsel af komfortabel personbefordring i køretøj, samt at foretage evakuering fra køretøj. Relevante love, regler og myndighedskrav gennemgås.
> Læs mere


Alle tre kurser afholdes på Selandia i Slagelse.

Læs mere om TURs faglæreruddannelser > Klik her


- TUR


facebook twitter