Gode arbejdsforhold for chauffører

14. juni 2012

BAR - Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros - har netop udgivet en ny vejledning, der skal hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet for chauffører.

BARs nye branchevejledning "Gode arbejdsforhold for chauffører" er lavet som inspiration til at skabe gode og ideelle forhold for aflæsning og afhentning af forskellige typer gods.

I folderen gives nogle konkrete anvisninger på, hvordan det sikres, at den enkelte virksomheds adgangsveje er indrettet forsvarligt i forhold til chaufførens arbejdsmiljø. Vejledningen indeholder endvidere en tjekliste, som kan bruges som et redskab til at vurdere leveringsforholdende og komme med forslag til forbedringer.

Branchevejledningen kan downloades på BAR transport og engros hjemmeside; www.bartransportogengros.dk, eller bestilles gennem egen organisation.


- TUR


facebook twitter