Handlingsplaner øger erhvervsskolernes fokus på frafald

20. juni 2012

En undersøgelse, som Danmarks evalueringsinstitut (EVA) har gennemført, viser, at de årlige handlingsplaner for fastholdelse af elever, som erhvervsskolerne skal indlevere til Børne- og Undervisningsministeriet, hjælper med at holde fokus på initiativer mod frafald.

Som et led i at nedbringe frafaldet på ungdomsuddannelserne, skal erhvervsskolerne aflevere en årlig såkaldt "handlingsplan for øget gennemførelse" til Ministeriet for Børn og Undervisning. Her skal skolerne beskrive deres mål og strategier for, hvordan og hvor meget de vil nedbringe frafaldet om året. Skolerne skal også beskrive de indsatser, som skolerne prioriterer for at nå målsætningen.

Ifølge EVA's undersøgelse om effekten af disse handlingsplaner, føler skolerne sig mere forpligtede over for de initiativer og mål, de selv beskriver i handlingsplanerne. Dog afslører undersøgelsen også, at skolerne har svært ved at vurdere om de specifikke indsatser virker, eller om der fx er andre årsager til et mindre eller øget frafald.

Undersøgelsen har endvidere spurgt ind til, hvor erhvervsskolerne lægger deres indsats:

45 % af skolerne arbejder med at skaffe flere praktikpladser
12 % af skolerne har indsatser for at give eleven et godt praktikophold
39 % af erhvervsskolerne arbejder med udvikling i undervisningen, fx særlige tilbud til elever med læse- og   skrivevanskeligheder etc.
31 % arbejder med at skabe individuelle og sociale indsatser som motion, kost og sundhed.


Læs hele rapporten eller download en kortere udgave af rapporten med alle de vigtigste pointer på EVAs hjemmeside >Klik her


- TUR

facebook twitter