Nye lektionsplaner til kørekort

27. juni 2012

I forbindelse med indførelse af ny kørekortbekendtgørelse pr. 1. juli 2012, er der foretaget ændringer lektionsplanerne fra TUR Forlag til personbil, motorcykel og stort påhængskørekort.

Lektionsplanerne til personbil (B), motorcykel (A) og stort påhængskøretøj (BE) er nu forsynet med et afkrydsningsfelt, der skal anvendes ved IT-undervisning i den pågældende lektion, i overensstemmelse med den nye kørekortbekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli 2012.

Overgangsordning
Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen eller den særlige køreundervisning, før bekendtgørelsens ikrafttræden, kan afslutte uddannelsen, eller den særlige undervisning, efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af 2012.

De nye lektionsplaner kan bestilles på TUR Forlags hjemmeside >Klik her


- TUR

facebook twitter