Praktikpladsstatistik for april 2012

11. juni 2012

Skuffende få uddannelsesaftaler blev indgået i april måned.  Samtidig stiger antallet af praktikpladssøgende elever.

Selvom april måned sjældent er kendetegnet ved mange nye uddannelsesaftaler, må april i år betegnes som ekstra skuffende for transportområdet erhvervsuddannelser. I alt blev der indgået 48 uddannelsesaftaler, hvilket er det laveste tal siden sommerferien 2009, hvor der blev registreret små 40 uddannelsesaftaler i juli måned.

Samtidig er antallet af praktikpladssøgende elever stigende og befinder sig nu på sit højeste niveau siden marts 2010. I alt var der registeret 283 praktikpladssøgende elever ved udgangen af april måned, hvilket er 67 procent flere end i samme måned sidste år.  

Stadig mange igangværende aftaler
På trods af en markant nedgang i april måned, holder de forudgående måneder skindet på næsen for den samlede statistik for 2012. Siden årsskiftet er der således indgået 479 uddannelsesaftaler, hvilket er 13 procent flere uddannelsesaftaler sammenlignet med samme periode sidste år.

Samlet set var der registeret 2.286 igangværende uddannelsesaftaler ved udgangen af april, hvilket svarer til en stigning på 23 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Derudover var der 118 elever registreret i skolepraktik.

Se nøgletallene for TURs område > Klik her, eller se praktikpladstallene for hele EUD-området på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside > Klik her


- TUR


Hver måned opgøres udviklingen i praktikpladssituationen i databanken på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Månedsstatistikken indeholder blandt andet tal for indgåede uddannelsesaftaler, skolepraktik og praktikpladssøgende elever på samtlige EUD-indgange. De netop offentliggjorte praktikpladstal er den samlede opgørelse til og med udgangen af april 2012.


facebook twitter