Sidste frist for tilmeling til faglærerkurser i uge 24

1. juni 2012

I uge 24 afholdes fire spændende og vedkommende faglærerkurser i emnerne "kriminalitet og menneskesmugling", "den økonomiske kontekst" på henholdsvis bus- og vejgodsområdet, samt "kend reglerne for godstransport".

Følgende fire faglærerkurser afholdes i uge 24 på AMU Syd i Kolding:

Kriminalitet og menneskesmugling
Mandag d. 11. juni 
"Kriminalitet og menneskesmugling" er titlen på TURs faglærerkursus, der sætter fokus på de farer og faldgruber man som chauffør kan blive udsat for i et transportforløb. På kurset gives der gode råd til, hvad man som chauffør skal være opmærksom på, og hvordan man undgår at blive inddraget i smugling og kriminalitet. Derudover vil Torben T. Jensen fra Skat (Indsats SD) holde et oplæg, der tager udgangspunkt i de problemstillinger tolderne oplever i dagligdagen, både på gods- og på busområdet.
>Læs mere

Den økonomiske kontekst - vejgods
Onsdag d. 13. juni.

Kurset "Den økonomiske kontekst - vejgods (direktivets punkt 3.7)", giver dig som faglærer en række værktøjer til brug i undervisningen i den økonomiske kontekst for vejgodstransporten inden for EU-kvalifikations- og efteruddannelserne. Kurset vil blive suppleret med tre eksterne oplægsholdere fra ITD: Søren Christiansen specialkonsulent i IRU (International Road Transport Union), Anders Jessen, Chefkonsulent Uddannelse samt Birthe Boisen, Chefkonsulent Erhvervspolitik.
> Læs mere

Den økonomiske kontekst - Bus
Torsdag d. 14. juni

Dette kursus giver dig en række værktøjer til brug i undervisningen i den økonomiske kontekst for personbefordring inden for EU-kvalifikations- og efteruddannelserne. Kurset er tilrettelagt for nye såvel som erfarne undervisere inden for persontransport. Kurset bliver suppleret med et indlæg fra Lasse Repsholt, der er chefkonsulent i Danske Busvognmænd.
> Læs mere

Kend reglerne for godstransport
Fredag d. 15. juni

Bliv opdateret på love og regler på godstransportområdet og få eksempler på, hvordan undervisningen kan struktureres og fremlægges.  Kursets eksterne oplægsholder er Anton Ahrensberg fra Vognmandsspecialisterne. Anton er et særdeles velkendt ansigt i transportbranchen, idet han har tidligere arbejdet som faglærer i AMU-systemet og som underviser på vognmandsuddannelserne for DTL, og kender dermed reglerne for godstransport fra nærmeste hold.
> Læs mere


- TUR
facebook twitter