Hvordan får eleverne mest ud af vejledningen?

9. maj 2012

Den 12. juni afholder Kvalitetspatruljen åbent skolearrangement om vejledning og fastholdelse af elever.

Formålet med skolearrangementet er at debattere og blive inspireret til at tilrettelægge en vejledning på erhvervsskolerne, som eleverne får mest muligt ud af. Dagen er tilrettelagt for vejledere og undervisere fra alle erhvervsuddannelsesinstitutioner, herunder tekniske skoler. 

Ved arrangementet vil repræsentanter fra ti forskellige institutioner fortælle om, hvordan de vejleder i praksis, og hvilke tanker, der ligger bag. Derudover kommer ph.d. Rie Thomsen, som forsker i vejledning og er ansat på Aarhus Universitet, og holder et oplæg om "Vejledning i fællesskaber og vejledning i grupper". Her vil deltagerne høre om metoden FAAST-modellen for derefter selv at afprøve den.

Dagen byder desuden på fem forskellige workshopper, hvor deltagerne får mulighed for at vidensdele om fordele, faldgruber og andre vinkler på praksis.

Det åbne skolearrangement er tilrettelagt, så undervisere fra alle erhvervsuddannelsesinstitutioner kan få udbytte af dagen. Det koster 200 kr. at deltage og arrangementet foregår på TEC i København.

Læs mere om arrangementet på > Børne - og Undervisningsministeriets hjemmeside


- TUR
facebook twitter