Ny kørekortbekendtgørelse

25. maj 2012

Ny kørekortbekendtgørelse stiller krav til anvendelsen af IT-programmer i teoriundervisningen.

Bekendtgørelsen, som træder i kraft 1. juli, indeholder blandt andet følgende om brugen af IT i undervisningen i § 26a:

  • Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger og adfærd, skal herudover altid gennemføres som en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet. Køreeleverne skal derfor være på samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen.
  • Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, skal det være muligt at registrere køreelevens brug af programmet.
  • Den enkelte kørelærer må højst undervise 20 elever samtidig, når der anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer. Eleverne skal have hver sin computerskærm til rådighed.
  • Undervisningen i teori kan, når der anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, ikke gives samtidig til ansøgere, der ønsker kørekort til forskellige kategorier. Der dog som tidligere undtagelser i forhold til kategorierne A og B samt C og D.
  • Det skal fremgå af lektionsplanen, om en lektion er gennemført som IT-baseret undervisning.
  • Kørelæreren skal på forlangende forevise IT-undervisningsprogrammets log vedrørende den enkelte elev for politiet. Kørelæreren skal opbevare loggen vedrørende den enkelte elev i 2 år.

Herudover indeholder bekendtgørelse skærpede mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort.

Den nye bekendtgørelse kan findes på retsinformation.dk: >Klik her


- TUR


 

facebook twitter