Ny struktur i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

8. maj 2012

Ny struktur skal samle de faglige områder og skabe mere fleksibilitet i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Fra den 1. maj 2012 er en ny struktur i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen trådt i kraft. Den nye struktur skal øge kvaliteten i sagsbehandlingen og styrke de faglige områder. Med den nye struktur er der etableret tre centre:


Center for Kvalitetstilsyn og Regulering

Centret etableres med udgangspunkt i Lov- og Tilsynskontor 1 og Lov og Tilsynskontor 2 og får ansvar for kvalitetstilsyn for alle områder under Ministeriet for Børn og Undervisning.


Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen
Centret etableres ved en sammenlægning af Evaluerings- og Prøvekontoret, Eksamenskontoret og Danskuddannelsesenheden og får ansvar for prøver og eksamen for alle områder under Ministeriet for Børn og Undervisning.


Økonomisk-Administrativt Center

Centret etableres ved en sammenlægning af Tilskuds- og Controllerkontoret og Kontor for SPS og Handicap og får ansvar for tilskud til institutionerne - herunder opfølgning på midlernes anvendelse - samt specialpædagogisk støtte.Læs mere på > Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside


- TUR


facebook twitter