Praktikpladsstatistik for marts 2012

10. maj 2012

Transporterhvervets uddannelser holder stand på praktikpladsområdet på trods af nedadgående tendens.

I januar 2012 blev der indgået 178 uddannelsesaftaler, i februar 142 og i marts måned 107. Tendensen er nedadgående og det samme billede tegnes generelt på hele EUD-området, når man kigger nærmere på den netop offentliggjorte praktikpladsstatistik på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Men der stopper sammenligningen, for transportområdet klarer sig godt på praktikpladsområdet, hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Hvor hele EUD-området skriver sig for et fald på 23 procent i antallet af igangværende uddannelsesaftaler fra marts 2011 til marts 2012, viser transporterhvervets uddannelser en stigning på 15 procent fra 1.924 igangværende uddannelsesaftaler i marts 2011 til 2.222 i marts 2012.

Ser man endvidere på antallet af indgåede uddannelsesaftaler på årets første tre måneder, blev der i 2011 indgået 324 uddannelsesaftaler på transportområdet. I år er der indgået 427 uddannelsesaftaler i samme periode, hvilket er en stigning på i alt 32 procent i forhold til 2011.

Dog skal man være varsom med at tolke for meget ud fra tallene, idet en del af forklaringen på det generelle store fald på EUD-området kan være en forsinket registrering på nogle institutioner pga. påskens placering. Disse registreringer kan ses, når praktikpladstallene offentliggøres næste måned.

Samlet set var der ved udgangen af marts måned 2.222 igangværende uddannelsesaftaler, 110 elever i skolepraktik og 266 praktikpladssøgende elever.

Se nøgletallene for TURs område > Klik her eller se praktikpladstallene for hele EUD-området på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside >Klik her


- TUR


facebook twitter