Chauffør- og krankonference på Hotel Faaborg Fjord

30. marts 2012

I år afholdes TURs årlige chaufførkonference og krankonference på Hotel Faaborg fjord midt i maj.

Planlægningen af TURs to årlige tilbagevendende og stærkeste traditioner inden for faglærerkurser er i fuld gang. Èn af TURs mest velbesøgte konferencer er den årlige chaufførkonference, hvor både faglærere, administrative medarbejdere og ledere fra alle landets transportskoler deltager. På denne konference vil alle nye områder og aktuelle ændringer og debatter blive taget op. Traditionen tro, bliver der planlægt en række højaktuelle indlæg fra relevante eksperter. Derduover vil der være rig lejlighed til erfaringsudveksling på tværs af skolerne og med TUR.

I forlængelse af chaufførkonferencen, som afholdes den 14. - 15. maj, vil den årligt tilbagevendende centrale faglige begivenhed for kranfaglærere finde sted den. Krankonferencen 2012, som afholdes den 15.-16. maj, giver en vigtig faglig ballast til alle engagerede faglærere på kranområdet og en fuld opdatering på fagområdet.

På krankonferencen vil der være indlæg fra repræsentanter fra myndighederne, eksperter udefra, virksomhedsrepræsentanter m.v. Endvidere kan det forventes, at konferencen vil belyse de overvejelser som p.t. foretages vedr. rammer for certifikatudstedelse og censorordning i AMU-systemet.


Læs mere om TURs chaufførkonference den 14. - 15. maj og tilmelding >Klik her

Læs mere om TURs krankonference den 15. - 16. maj og tilmelding >Klik her


- TUR 

facebook twitter