Debat om områdeafgrænsning på faglærerkurser

29. marts 2012

TUR inviterer skolerne til at deltage i debat om de såkaldte områdeafgrænsninger, der hjælper faglærerne med at udvælge pensum til de enkelte fag og emner.

TUR sekretariatet har besluttet at åbne op for input til den igangværende debat om områdeafgrænsning i relation til AMU og EUD fag, samt i forhold til den Grundlæggende kvalifikationsprøve og ved de afsluttende trin 1 og svendeprøver.

I forbindelse med faglæreruddannelserne vil det derfor - i det omfang, det kan vurderes som hensigtsmæssigt - blive et punkt, som deltagerne får lejlighed til drøfte med den respektive kursusleder. På den baggrund kan TUR sekretariatet udvikle områdeafgrænsninger, som har sit fundament i bl.a. skolernes fortolkning af emnerne.

Her i foråret vil det blive forsøgt på de to 1-dags faglæreruddannelser, der er planlagt til afholdelse i dagene den 13. og 14. juni på AMU Syd. Emnet for de to dage er:

  • Den økonomiske kontekst - vejgods (direktivets punkt 3.7). Læs mere om kurset  >Klik her
  • Den økonomiske kontekst - Bus (direktivets punkt 3.8). Læs mere om kurset >Klik her

TUR håber på, at mange interesserede faglærere vil gøre deres input gældende omkring disse to meget vigtige emner, som der i øvrigt ikke har været talt meget om tidligere.


- TUR

facebook twitter