Dialogmøde med AMU-skolerne

2. marts 2012

Årets første AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt i TUR den 1. marts.På dialogmødet orienterede TURs formand, Niels Henning Holm Jørgensen, om de netop afsluttede overenskomstforhandlinger og deres forventede betydning for hele uddannelsesområdet. Skolerne gav samstemmende udtryk for en markant stigende aktivitet i årets første måneder, og der blev udtrykt forventninger om, at uddannelsesaktiviteten i 2012 forhåbentligt vil kunne nå 2009-niveauet.

Herudover blev følgende temaer drøftet på mødet:

  • Kulegravning af AMU - TURs holdning til rapporten
  • Uhensigtsmæssigheder i udbudsstyringen
  • Certifikater i AMU, generelle og specifikke problemstillinger (herunder ADR)
  • ATs nye uddannelsesbekendtgørelse
  • FKB Transportoptimering - hvor langt?
  • IKV, RKV, Meritvejen inkl. TUP-temaer for 2012
  • Markedsføring af uddannelse, uddannelsesstrukturer, garantikurser
  • Simulatoruddannelse


Der var i øvrigt stor opbakning fra skolerne til konceptet omkring garantikurser. Garantikurser skal forstås som kurser udbudt af skoler og/eller VEU-centre, hvor der stilles garanti for, at de annoncerede kurser med sikkerhed bliver afholdt.

Tillige var der en længere drøftelse vedr. administrationen af ADR-uddannelserne og betydningen af, at der etableres smidige arbejdsgange i relationen mellem skoler, TUR og de involverede myndigheder. Skolerne udtrykte anerkendelse af den servicering af skolesystemet generelt, som TUR har ydet på hele ADR-området.

I forbindelse med de kommende og nye censorordninger inden for kran og gaffeltruckområdet, blev der nedsat en arbejdsgruppe til nærmere afdækning af problemstillinger i forbindelse med de nye vilkår på området. TUR tager initiativ til indkaldelse af denne arbejdsgruppe.

De kommende AMU-dialogmøder afholdes:

  • Den 7. juni - AMU Fyn
  • Den 11. oktober - Transportuddannelsescenter Djursland


TURs præsentation fra mødet kan downloades her: >Klik her


- TUR
 

facebook twitter