Natarbejde kræver omtanke

8. marts 2012

BAR transport og engros står bag hjemmesiden "En sund nat på skinner", som sætter fokus på konsekvenserne af skiftearbejde.

Mange trives godt med de skæve arbejdstider, som på mange områder præger transporterhvervet. Men skiftearbejdet kan også være hård kost for både helbred og familie. På BAR transport og engros hjemmeside "En sund nat på skinner" kan man læse mere om, hvorfor skiftearbejdere sover dårligere end andre, og hvilken indvirkning de skiftende arbejdstider har på helbredet.

Hjemmesiden, som indeholder en del filmklip, giver også gode råd og inspiration til, hvordan man lever bedst muligt og sundest med de skiftende arbejdstider.
> Gå til hjemmesiden "En sund nat på skinner"


- TUR

Om BAR transport og engros
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er et arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer inden for transport og engros samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område. Rådets opgaver er fastsat i arbejdsmiljøloven og omfatter medvirken ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for branchen.

facebook twitter