Nyt mål til erhvervsfiskere

16. marts 2012

Målet "Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter" på 5 dage er nu godkendt af MBU fra og med den 15. marts 2012 og tilknyttet FKB 2744 Erhvervsfiskere.

Efter endt uddannelse kan deltageren sejle som fører af et fiskeskib under 9 meter, herunder navigere og manøvrere under hensyn til bl.a. de internationale søvejsregler, jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006, § 30 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.

Fiskeriskolen EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn, Tel +45 96 91 92 30, fiskeri@eucnordvest.dk, har som den eneste skole i Danmark godkendelse til at udbyde målet.


- TUR
facebook twitter