Nyt projekt for ”Den Digitale Teoriprøve”

20. marts 2012
Tekniske udfordringer er årsagen til, at "Den Digitale Teoriprøve" endnu ikke er klar til at blive implementeret.

Rigspolitiet etablerede i starten af 2010 projektet "Den Digitale Teoriprøve" med henblik på at modernisere teoriafviklingen i Danmark. Pilotprojektet, som nu er afsluttet, blev iværksat i Hillerød og i Køge som de to prøvesteder.

Den overordnede konklusion fra projektet er, at "Den Digitale Teoriprøve" på områder som form og indhold er blevet evalueret som tilfredsstillende. Dog har væsentlige tekniske problemer i forbindelse med overførsel af lyd og billeder resulteret i, at Rigspolitiet har besluttet ikke umiddelbart at gå videre med en landsdækkende udrulning af systemet.

Der vil der nu blive iværksat et nyt projekt, der skal bygge videre på erfaringerne fra det gennemførte pilotprojekt. Sideløbende har Rigspolitiet besluttet at gennemføre en foreløbig modernisering, hvor billeder fra" Den Digitale Teoriprøve" overføres til DVD og herefter anvendes på samme måde, som der anvendes lysbilleder i dag. DVD-løsningen forventes at blive taget i brug løbet af første halvår 2012.


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag