Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

13. november 2012

Som en del af den netop vedtagne finanslov, indgik regeringen en bred delaftale på uddannelsesområdet, der bl.a. skal sikre bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne og praktikpladser til de unge.

Aftalen "Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti", som regeringen netop har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, er en aftale, der tager udgangspunkt i Erhvervsuddannelsesudvalgets 12 anbefalinger til, hvordan man kan sikre elever en bedre og mere reel uddannelsesgaranti.

Aftalen indebærer oprettelse af nye praktikcentre, der skal have til formål at øge kvaliteten af de unges skolepraktik og herunder sammensætte pakker med forskellige praktikforløb til den enkelte elev. På denne måde skal en elev kunne gennemføre sin uddannelse med en kombination af skole- og virksomhedspraktik. Dette skulle endvidere gøre det mere attraktivt for mindre virksomheder at tage elev, selvom man som virksomhed ikke har mulighed for at tilbyde en fuld praktik.

Derudover indeholder aftalen et kompetenceløft af lærere og ledere samt krav om pædagogisk udvikling. Endvidere bibeholdes lektieværkssteder og mentorordninger på erhvervsskolerne samt landets 13 VEU-centre, så virksomheder og medarbejdere fortsat har én indgang til voksen- og efteruddannelsesområdet.

> Læs mere om aftalens indhold på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside


- TURfacebook twitter