Fremgang på lageruddannelserne

12. november 2012

Antallet af uddannelsesaftaler på lagerområdet har oplevet en fremgang på 28 procent siden 2009.

Hvor en række erhvervsuddannelser oplever tilbagegang i antallet af uddannelsesaftaler, er det er med særlig stor glæde, at TUR kan konstatere, at erhvervsuddannelsen til lageroperatør siden 2009 har oplevet en betydelig fremgang.

I august 2009 var der i alt 521 igangværende aftaler på de to specialer (Lager & transport og Lager & logistik). Tilsvarende var der i august 2012 i alt 769 igangværende aftaler, hvilket svarer til en stigning på 28 procent.

Stigningen er især sket på logistikspecialet, som i øvrigt er langt det største speciale med 655 af de i alt 769 igangværende aftaler registreret i august i år. I forhold til aldersfordelingen, så har der i perioden været tale om en næsten uændret fordeling, idet cirka halvdelen af uddannelsesaftalerne i perioden har været/er med unge under 25 år.


- TUR 

facebook twitter