Kvalitetssikring af skriftlig svendeprøve på lager

8. november 2012
TUR har i fællesskab med skolerne foretaget en kvalitetssikring af den teoretiske (skriftlige) del af svendeprøven inden for lageruddannelsen.

TUR afholdt i september i år en mødedag for lagerfaglærere fra alle udbydere af hovedforløbet på erhvervsuddannelsen til Lageroperatør. Formålet med dagen var at kvalitetssikre de spørgsmål, der anvendes i forbindelse med den skriftlige del af svendeprøven på lageruddannelsen. Alle godkendte skoler var inviteret til at sende en eller to lagerfaglærere til mødedagen, og stort set alle skoler var repræsenteret.

Resultatet af indsatsen på dagen var, at samtlige svendeprøvespørgsmål blev gennemgået, enkelte blev redigeret og nogle blev erstattet med nye. Samtidig blev det noteret, hvilke fag, der hen ad vejen skal udarbejdes flere spørgsmål til. Det er derfor glædeligt, at alle spørgsmålene nu er opdaterede og i orden. 

Da kvalitetssikring er en løbende og aldrig ophørende proces, har TUR og Selandia CEU i Slagelse indledt et samarbejde om, at læsevejledere fra Selandia CEU sammen med TUR gennemgår selve formuleringerne af svendeprøvespørgsmålene med henblik på at sikre størst mulig læsevenlighed. Arbejdet forventes påbegyndt i indeværende år.


- TUR

facebook twitter