Nye alderskrav for kørekortkategorierne C, C/E, D og D/E

30. november 2012

Hidtil har alderskravet været 18 år for kørekort C (lastvogn) og C/E (påhængskøretøj) samt 21 år for kørekort D og D/E. Fra den 19. januar 2013 ændres dette til 21 år for C og C/E og til 24 år for D og D/E. De foreløbige planer for overgangen til den nye kørekortbekendtgørelse, som dog umiddelbart ikke vil ændre på vilkårene for AMU og EUD, er fremlagt af justitsministeriet.

På et møde med justitsministeriet er de foreløbige planer for udrulningen af de nye kørekortkategorier og overgangen til den nye kørekortbekendtgørelse fremlagt. Den endelige køreplan er dog endnu ikke fastlagt.

Regler og problemstillinger omkring den 19. januar 2013
Det er hensigten at stoppe køreprøver efter de nu gældende regler den 10. januar, hvilket gælder (måske) alle kategorier. Årsagen hertil er, at det er udstedelsesdatoen på kørekortet der er afgørende, og for at sikre tid til sagsbehandlingen i forbindelse med udstedelsen, stopper køreprøverne altså i god tid. Den officielle meddelelse skulle være lige på trapperne. Undervisningen til de nye kategorier kan påbegyndes så snart undervisningsplanerne er offentliggjort, hvilket forventes at være meget snart. Efter den 19. januar er kørekortet til de store kategorier kun gyldigt i 5 år.


Et par praktiske eksempler på, hvad overgangen til de nye regler betyder:

  • Hvis en elev til kategori C dumper (18 til 21 år og vedkommende er ikke i gang med grundlæggende kvalifikationsbevis) og der ikke er mulighed for at bestå inden den 10. januar, får vedkommende udstedt C1 efter bestået køreprøve. Samme fremgangsmåde benyttes ved D (21 til 24 år). Her udstedes kørekort til kategori D1. Hvis eleven er i gang med grundlæggende kvalifikationsbevis, er der ingen problemer, idet alderskravene er uændrede i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.
  • Hvis en elev til kategori C/E dumper (18 til 21 år og vedkommende har ikke grundlæggende kvalifikationsbevis) og der ikke er mulighed for at bestå inden den 10. januar, får vedkommende udstedt C1/E efter bestået køreprøve. Samme fremgangsmåde er i spil til D/E (21 - 24 år). Her udstedes D1/E kørekort.


Særligt om C/E og D/E

I henhold til den nye kørekortbekendtgørelse skal elever til C/E og D/E være i gang med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse for at kunne erhverve kørekort til disse kategorier under 21/24 år. Dette er ikke muligt i praksis, eftersom kvalifikationsbeviset hænger sammen med kategori C. Problemstillingen er forelagt justitsministeriet og rigspolitiet, og TUR forventer en praksis, hvor kravet i stedet bliver, at eleven kan fremvise CUB-bevis eller for EUD-elevernes vedkommende fremvise "bevis for påbegyndt grundlæggende kvalifikationsbevis".  

TUR afventer endelig udmelding
Som nævnt ovenfor, mangler der en endelig udmelding om, hvordan overgangen til den nye kørekortbekendtgørelse skal finde sted. TUR vil løbende informere om dette efterhånden som de endelige udmeldinger kommer fra myndighederne.


- TUR


facebook twitter