Praktikpladspræmie udløber - ny ordning i 2013

14. november 2012

Den gældende praktikpladspræmie på op til 70.000 kr. udløber den 31. december 2012. Med aftalerne for finansloven 2013 er der lagt op til, at der indføres en ny præmieordning på op til 33.000 kr. fra 1. januar 2013.

Med finanslovsaftalen etableres en ny, midlertidig ordning i 2013. Den nye præmieordning på op til 33.000 kr. indføres fra 1. januar 2013, og den vil kun gælde for aftaler med elever, der er under 25 år. De nærmere regler for ordningen er ikke fastlagt endnu.

Den nuværende praktikpladspræmie gælder til 31. december 2012
Virksomhederne har fortsat mulighed for at søge om præmie og bonus for op til 70.000 kr. pr. lærling de indgår en uddannelsesaftale med. Uddannelsesaftalen skal dog være indgået og underskrevet senest den 31. december 2012.

For alle uddannelsesaftaler gælder det fortsat, at uddannelsen skal være påbegyndt, dvs. lærlingen skal modtage løn senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået. Hvis denne regel ikke er opfyldt, kan virksomheden ikke få udbetalt præmie eller bonus.

- TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter