Refusion af virksomhedernes udgifter til studietur

15. november 2012

TURs parter vil gerne påminde skolerne om reglerne i forbindelse med refusion af udgifter til studieture. Beløbet skal afstemmes efter endt regnskab, og dernæst kan det pågældende beløb refunderes.

Inden for visse overenskomstområder refunderer den uddannelsesfond, som parterne har etableret, virksomhedens udgifter til studieturen for lærlinge. Det er aftalt i overenskomsterne, at det beløb, der kan refunderes, ikke kan overstige 3.500 kr.

Der har været eksempler på, at skoler har fremsendt a conto opkrævninger på 3.500 kr. Det er ikke i overensstemmelse med aftalerne. Det er beløbet, som fremkommer efter et regnskab for studieturen, der skal fremsendes endelig opkrævning på. Virksomhederne får dermed kun refunderet udgifter, der er baseret på et regnskab.

Parterne i TUR ønsker at understrege, at det er vigtigt, at skolerne følger aftalens vilkår.

-TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter