TURs årlige ansøgning om midler til udvikling af AMU

28. november 2012

TUR har indsendt den årlige arbejdsmarkedspolitiske redegørelse til Ministeriet for Børn og Undervisning og heri begrundet udviklingsbehovet for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i 2013.

Hvert år indleverer TUR en såkaldt arbejdsmarkedspolitisk redegørelse, også kaldet "AMU behovsredegørelse", som beskriver og analyserer transportbranchens uddannelsesbehov og redegør for forventningerne til det kommende års AMU-aktivitet.

Med afsæt i behovsredegørelsen ansøges der om midler til udvikling og ajourføring af AMU, herunder udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt analyser, som vil kunne belyse centrale områder i transportbranchen. Helt konkret ansøger TUR om udviklingsmidler til at gennemføre analysearbejder inden for følgende områder i 2013:

  • Analyse af hvorledes cabotageregler fungerer i praksis - og hvorledes uddannelsesbehov dækkes og tilpasses uddannelsesstrukturen i Vejgodstransport.
  • Analyse af hvorledes Vejgodstransportbranchen tolker begrebet bæredygtig transport - og hvilke uddannelsesmæssige behov der ses i fremtiden på baggrund af denne tolkning - og hvorledes kan disse uddannelsesbehov passes ind i fremtidens uddannelsesstruktur.
  • Innovativ undervisning inden for Vejgodstransport - analyse af, hvordan den lovpligtige efteruddannelse inden for vejgodstransport kan udvikles og gennemføres mere innovativt og medvirke til et større kompetenceløft hos chauffører.
  • Analyse af de ændrede logistikmønstre - og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen inden for transportområdet.
  • Erfaringer med IKV i AMU inden for TURs uddannelser (analyse).
  • IKT-udfordringer i AMU-målgruppen og blandt faglærerne inden for TURs arbejdsmarkedsuddannelser.
  • Analyse af uddannelse i energiøkonomisk og defensiv kørsel.
  • Analyse af uddannelsesstruktur på taxi og OST.
  • Udvikling af uddannelsesstrukturen inden for Erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU og dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært niveau.


> Download TURs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse for 2013.


- TURfacebook twitter