Ændring i opgørelsen af minimumsaktiviteten på AMU

30. oktober 2012

Ministeriet for Børn og Undervisning vil i 2013 ændre den måde minimumsaktiviteten på
AMU-området opgøres på.


Ministeriet for Børn og Undervisning har netop meddelt, at minimumsaktiviteten på AMU-området opgøres i 2013 ud fra et samlet billede af aktiviteten for 2011 og 2012. De enkelte AMU-udbydere vil på denne måde blive målt på, om deres aktiviteter i 2011 lagt sammen med deres aktiviteter i 2012 har realiseret den minimumsaktivitet, der er tilknyttet en udbudsgodkendelse.

Sidste gang, ministeriet gennemførte en opfølgning, var i 2011, hvor minimumsaktiviteten blev opgjort for aktiviteter i 2010. Eftersom en AMU-udbyder skal gennemføre en minimumsaktivitet for at bevare sin udbudsgodkendelse, betød opgørelsen sidste år, at 16 udbudsgodkendelser faldt bort. Men med udgangspunkt i den faldende AMU-aktivitet, er det blevet besluttet, at man i 2013 kigger på summen af aktiviteterne over en toårig periode.

Når den toårige periode er blevet gjort op, vil der i dialog med efteruddannelsesudvalgene blive taget stilling til, om en udbudsgodkendelse kan bevares på trods af manglende opfyldning af minimumsaktiviteten. Om udbudsgodkendelsen kan bevares vil blive vurderet ud fra en række kriterier, som ministeriet har fastsat i drøftelse med VEU-rådet.

> Læs mere om kriterierne og opfølgningen på minimumsaktiviteter i 2013


- TUR
facebook twitter