Antallet af praktikpladssøgende elever stiger fortsat

9. oktober 2012

Køen af praktikpladssøgende elever inden for transporterhvervets uddannelser vokser fortsat. Det viser den seneste praktikpladsstatistik med målinger for august 2012.

282 elever blev registreret som praktikpladssøgende ved målingen for august 2012. I samme periode sidste år var der 195 praktikpladssøgende elever inden for transporterhvervets uddannelser. Det giver en stigning på 30,8 procent.

På trods af stigningen i antallet af praktikpladssøgende elever, viser statistikken også, at der er sket en stigning i antallet af indgåede praktikpladsaftaler hen over de seneste par måneder. 180 praktikpladsaftaler blev der indgået inden for transporterhvervets uddannelser i august 2012. Så mange aftaler er der ikke indgået siden januar 2012, hvor antallet af aftaler kom op på 182. I april var tallet helt nede på 52 aftaler. I alt er der nu indgået 1.097 aftaler i 2012.

Også antallet af igangværende uddannelsesaftaler er steget i forhold til samme periode sidste år. I august 2011 blev der registreret 1.914 uddannelsesaftaler. I august 2012 lå dette tal på 2.262. Det vil sige, at der er sket en stigning på 15,4 procent i antallet af igangværende uddannelsesaftaler.

Samtidig ses der dog også en stigning i antallet elever i skolepraktik. Hvor der i august 2011 var 112 igangværende elever i skolepraktik, er der ved den seneste måling registreret 130 elever i skolepraktik. Det vil sige en stigning på 13,8 procent.

Alle tallene er trukket fra Børne- og Undervisningsministeriets databank. Se nøgletallene for TURs område >Klik her, eller se praktikpladstallene for hele EUD-området i databanken på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside >Klik her.

Læs også Børne- og Undervisningsministeriets seneste nyheder vedrørende praktikpladssituationen:

Praktikcentre skal sikre flere unge en erhvervsuddannelse

Nye praktikpladstal viser behov for handling

-TUR

 

 

facebook twitter