Beskeden fremgang for transportområdets AMU-kurser

18. oktober 2012

Den seneste AMU-statistik fra Børne- og Undervisningsministeriets databank viser en beskeden fremgang for transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser, som siden 2010 ellers har været udsat for en markant nedgang.

De nyeste tal på AMU-området, som er opgjort til og med første halvår af 2012, viser en beskeden fremgang på 1,6 procent i antallet af elevuger på transportområdets AMU-kurser fra første halvår 2011 til samme periode i år. Dog er der stadig langt til niveauet i 2010, hvor der i samme periode blev registreret 75.510 elevuger mod 50.731 elevuger i 2011 og 51.580 elevuger i 2012.

Flere kurser er i fremgang
"Godstransport med lastbil" er et af de mest benyttede kurser inden for transportområdet. I 2010 blev der her registreret 15.038 elevuger i løbet af det første halvår. Ved opgørelsen af aktiviteten for det første halvår af 2011, var antallet af elevuger nede på 8.565, hvilket svarer til et fald på 43 procent. Ved den seneste opgørelse, der tæller til og med 2. kvartal 2012, er antallet af elevuger nu oppe på 9.262 - det svarer til en stigning på 7,5 procent fra samme periode i 2011.

Inden for lager og logistik har man med kurset "Gaffeltruck certifikatkursus B" også oplevet fremgang fra 2011 til 2012. Ved opgørelsen af aktiviteten for det første halve år i 2010 blev der registreret 13.643 elevuger. I løbet af det første halve år i 2011 dykkede dette tal med 42,4 procent til 7.862 elevuger. Ved den seneste opgørelse er der sket en stigning i aktiviteten, idet antallet af elevuger for det første halve år af 2012 er steget til 8.671, hvilket svarer til en stigning på 9,3 procent.

Samme udvikling ses også i aktiviteten på kurset "Personbefordring med bus". I 2010 blev der her registreret 9.306 elevuger efter årets første 6 måneder. I første halvdel af 2011 dykkede dette tal med 49,8 procent til 4.667 elevuger , mens der ved den seneste opgørelse for det første halve år af 2012 er registreret 5.094 elevuger. Det vil sige en stigning på 8,4 procent fra 2011 til 2012.

EU-efteruddannelse ligger stabilt
På EU-efteruddannelsesområdet ser vi de mest stabile målinger. I 2010 blev der her registreret 6.257 elevuger samlet set på aktiviteten i det første halvår. I 2011 blev der opgjort 5.724 elevuger for samme periode, mens det på den seneste måling for 2012 nu er steget til 5.982 elevuger. Det vil sige, at der er sket en stigning på 4,3 procent fra 2011 til 2012.

Aktiviteten via 6 ugers selvvalgt uddannelse er steget markant
Prisloftet, som blev ophævet med virkning fra 1. april 2012, kan nu ses på aktivitetsniveauet for området for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvor der i de første 6 måneder af 2011 blev registreret 3.840 elevuger via selvvalgt uddannelse inden for transportområdets kurser, viser statistikken for det første halve år af 2012 en opgørelse på 7.615 elevuger. Det udgør en stigning på 49,6 procent.

Se udvalgte nøgletal inden for TURs område.

Hent hele statistikken i databanken på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

- TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter