Forslag om afvikling af praktikpladspræmien

11. oktober 2012

Den nuværende praktikpladspræmie, hvor virksomheder kan få op til 70.000 kr., når de indgår en aftale med en erhvervsuddannelseselev, kan blive afviklet med udgangen af 2012.

Finanslovsforslaget lægger op til, at praktikpladspræmien afvikles med udgangen af 2012. Ordningen har hele tiden været midlertidig, dvs. aftalt for en begrænset periode, og den nuværende ordning løber til udgangen af 2012.

Ikke besluttet endnu
I forslaget nævnes en overgangsordning med en mindre udgave af præmieordningen i 2013. Men da såvel afvikling som overgangsordning afhænger af finanslovsforhandlingerne og den endelige finanslov, kan der ikke med sikkerhed siges noget om, hvad der bliver gældende for 2013.

Den nuværende ordning
I virksomhederne bør man derfor være opmærksomme på, at man ikke kan regne med, at praktikpladspræmieordningen eksisterer i sin nuværende form udover 2012.

Vi vil informere nærmere, når vi kender den endelige aftale om præmieordningen.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter