God skolestart på erhvervsuddannelserne

1. oktober 2012

Fastholdelseskaravanen har netop udgivet et hæfte med inspiration til, hvordan eleverne kan få en god start på deres erhvervsuddannelse.

Det nye hæfte "God skolestart på erhvervsuddannelserne" giver en række bud på, hvordan man skaber en god skolestart i erhvervsuddannelsen. Den bygger på interviews med ledere, lærere og elever på bl. a. to tekniske skoler om deres modeller for en god skolestart. Hver model bliver beskrevet således, at man får et indblik i, hvad der er det særlige ved modellen, hvordan den gennemføres i praksis, og hvilke erfaringer skolen har haft med den. Hensigten er, at andre skoler kan finde inspiration til at planlægge deres elevers start på skolen, så det bliver en positiv oplevelse for den enkelte elev.

Fastholdelseskaravanen er et projekt under Ministeriet for Børn og Undervisning. Det startede som et samarbejdsprojekt mellem Integrations- og Undervisningsministeriet i 2008. Projektet har fokus på at få flere, især etniske minoritetsunge, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Projektet afsluttes ultimo 2012. Fastholdelseskaravanen er finansieret af midler fra den Europæiske Socialfond og satspuljen.

Download hæftet via dette link.

-TUR

 

 

 

facebook twitter