Rapport om erhvervsskolernes samspil med virksomheder

16. oktober 2012

Rapport fra Tænketanken DEA peger på, at erhvervsskolerne kan få meget ud af at samarbejde med virksomheder om vækst og innovation.

De danske erhvervsskoler ligger inde med ressourcer, der kan styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder, men er ofte en blind makker i innovationsdebatten. Sådan lyder konklusionen i en rapport udarbejdet af tænketanken DEA, som ser nærmere på, hvordan og hvorvidt de danske erhvervsskoler arbejder sammen med erhvervslivet om at skabe innovation og vækst - samt hvilke gevinster og barrierer de oplever i forbindelse med samarbejdet.

Undersøgelsen viser, at nogle skoler er langt fremme, men at mange kunne følge trop. De skoler, der arbejder sammen med virksomhederne om bl.a. innovation oplever, at samarbejdet styrker fagligheden og erhvervsrelevansen i deres uddannelsesudbud, motivationen for elever, kursister og undervisere, og ikke mindst skolens image i lokalområdet.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema sendt ud til alle uddannelseschefer på de erhvervsskoler, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelsesforløb.

> Hent hele rapporten her


- TUR
facebook twitter