Stadig ledige pladser til Erfa Bus

25. oktober 2012

TUR Faglæreruddannelser tilbyder en lang række spændende kurser til faglærere landet over. Lige på trapperne er Erfa Bus, hvor der stadig er mulighed for at få en plads.

TUR Faglæreruddannelser har meget at byde på. Her er der fokus på erfaringsudveksling og opdatering inden for flere brancheområder, og man kan som faglærer blandt andet blive opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet eller være med til at debattere EUD lageruddannelsen.

Erfa Bus er lige om hjørnet
Den 1.-2. november afholdes den årlige Erfa Bus. Her bliver deltagerne præsenteret for aktuelle problemstillinger vedrørende den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse. Derudover kommer en lang række aktuelle emner på banen. F.eks. sundhed og ernæring, fagets image og passagerernes sikkerhed og komfort. Der er stadig mulighed for tilmelding.

For mere information om kurset og tilmelding - klik her.

Erfa EUD konferencen for lageruddannelsen
Den 3.- 4. december vil der blive sat spot på EUD lageruddannelsen. Her vil både elever og virksomheder inddrages med oplæg om, hvordan de oplever uddannelsen. Derudover debatteres bl.a. skoleperiodernes indhold (både pædagogisk og fagligt), de enkelte fag og tilrettelæggelsen af undervisningen og svendeprøvens afvikling.

For mere information om kurset og tilmelding - klik her.

Erfa Farligt gods konferencen
Farligt gods konferencen runder året af den 17.-18. december. Her bliver deltagerne opdateret i forhold til reglerne inden for farligt gods, og aktuelle temaer tages op, herunder nyheder og ændringer i den reviderede ADR konvention.

For mere information om kurset og tilmelding - klik her.


-TUR

 

 

 

 

facebook twitter