Faglærerkurser 2013

20. september 2012

TUR har netop lagt sidste hånd på det kommende års faglærerkurser. Programmet byder på en del nye kurser, der alle forventes at efterkomme vigtige behov i hele skolesystemet. Samtidig er der taget initiativ til, at færre kurser aflyses, og der er set nærmere på kravene til kursuslederne.

Nogle af de nye elementer i TURs faglæreruddannelsesprogram er:

  • Opgradering af Navision, Catellae LTF og håndterminaler
  • Kriminalitet og menneskesmugling
  • Den økonomiske kontekst Vejgods
  • Kend reglerne for godstransport (direktivets punkt 2.2)
  • Lean Grundbegreber både Gods og Lager
  • Opdatering for kørelærere inkl. indførelse af 3. kørekort direktiv
  • Arbejdsmiljø i transportbranchen i forhold til EU-kval.

Programmet i 2013 indeholder naturligvis også en række velkendte og centrale uddannelsestilbud inden for eksempelvis køre/hviletid, prøveforberedende kurser, lastsikring, konferencer og erfa-seminarer.

Der gennemføres endvidere en konference for de administrative medarbejdere, og i foråret vil der tillige blive gennemført et kursus i kommunikation og konflikthåndtering byggende på nye undervisningsmaterialer fra TUR forlag.

Samtidig er en række spændende kurser under udarbejdelse. Det drejer sig om:

  • Innovation og iværksætteri
  • INCO terms, Fragtbreve, forsikringer, ansvar og inco.
  • Befordring af bevægelseshæmmede del 1 og 2

Fra det nye program skal det særligt fremhæves, at alle de kurser, som er direkte målrettet kommende undervisning i konkrete AMU-kurser, vil indeholde en vejledende pensumafgrænsning, der omfatter en angivelse af fagets faglige indhold og henvisning til relevant undervisningsmateriale, lovstof m.v. Herudover gennemgås de vejledende lektionsplaner. Deltagere på disse kurser får dermed særdeles brugbare værktøjer til den undervisning, som de efterfølgende skal hjem og varetage.

Derudover er der taget initiativ til at mindske antallet af aflyste kurser. Det sker ved, at det nødvendige antal minimumsdeltagere er blevet sat markant ned. Dette kan lade sig gøre ved mindre prisstigninger på enkelte kurser. Således forventes det, at den samlede gennemførelsesprocent bliver væsentligt højere i 2013, og at det tilbagevendende irritationsmoment ved aflysninger hermed bliver reduceret.

Nye krav til kursuslederne er også en vigtig del af det kommende års uddannelsesprogram. De ansvarlige kursusledere skal nu leve op til en række kvalitetskrav i forhold til gennemførelse og organisering, som alt i alt vil betyde, at alle TURs faglærerkurser afholdes med et ensartet højt kvalitativt niveau. Målsætningen med brug af eksterne indlægsholdere: eksperter, folk fra branchen m.v. vil blive videreført og udvidet i 2013.

Se hele kursusprogrammet her.

-TUR
facebook twitter