Ny censorordning for gaffeltruck og kran

13. september 2012
Nye censorordninger inden for gaffeltruck- og kranområdet træder i kraft 1. januar 2013.

TUR har i samarbejde med Arbejdstilsynet udarbejdet nye censorvejledninger til gaffeltruck- og kranområdet. Ændringerne i censorvejledningerne vedrører bedømmelsen af den praktiske del af certifikatprøven og betyder ændringer i sammensætningen af censorer, der bedømmer den praktiske prøve.

Som det er i dag, bedømmes den praktiske certifikatprøve af AT-godkendte censorer, som typisk er faglærere på den skole eleven har modtaget undervisning, samt en skoleudpeget censor, som sædvanligvis er personer fra det lokale erhvervsliv. Med de nye censorordninger vil denne sammensætning fremover blive ændret således, at bedømmelsen vil blive foretaget af en eksaminator, som er faglæreren, og af en AT-godkendt censor, som ikke må være ansat på den uddannelsesinstitution, der afholder prøven. 

For at sikre, at en væsentlig del af de nuværende skoleudpegede censorer bliver godkendt som AT-censorer og dermed fortsat kan indgå i den samlede pulje af AT-censorer, iværksætter TUR og Arbejdstilsynet en overgangsordning for de nuværende skoleudpegede censorer, der kræver deltagelse på en 1-dags konference for at blive registreret som AT-censor.

Vilkårene for godkendelse og opretholdelse af AT-censorer vil efter 1. januar forblive som de hidtil gældende.

> Læs mere om de nye censorordninger og om overgangsordningen fra skoleudpeget til AT-godkendt censor


- TUR
facebook twitter