Nye vilkår for udlicitering af AMU-kurser

4. september 2012

Børne- og Undervisningsministeriet strammer op om vilkårene for udlicitering af AMU-kurser for at forhindre snyd med AMU.

I kølvandet på kulegravningen af AMU-området og nedsættelsen af en ny TilsynsTaskforce i foråret, der har til opgave at undersøge og afsløre snyd med AMU, strammes der nu op på vilkårene for udlicitering. Opstramningen på dette område skyldes, at der har været en del sager fremme om snyd i forbindelse med kurser, der er udliciteret fra en godkendt AMU-udbyder til private aktører.

De nye vilkår indeholder blandt andet følgende ændringer:

  • Afholdelsen af AMU, som er udliciteret til en privat aktør, skal ske på uddannelsesstedets adresse og kan ikke ske på den virksomhed, kursisterne kommer fra.
  • Den godkendte AMU-udbyder skal selv forestå al markedsføring. Tidligere måtte underleverandøren selv gøre det.
  • Den private kursusudbyder må ikke samtidig med, eller i umiddelbar tilknytning til udliciteringsopgaven, levere sammenlignelige ydelser til den virksomhed, organisation m.fl., som AMU-aktiviteten afholdes for.
  • Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en ny og opstrammet udliciteringskontrakt, hvor alle udliciterede opgaver skal specificeres. Der afregnes per opgave. Det er ikke længere muligt at indgå en rammeaftale om udlicitering med en øvre beløbsgrænse.


De nye vilkår træder i kraft med øjeblikkelig virkning for alle nye aftaler om udlicitering. Allerede indgåede aftaler skal enten fornyes, så de overholder de nye vilkår, eller opsiges senest med virkning fra den 1. december 2012.

Læs mere om de nye udliciteringsvilkår på >Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.


- TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter