Vejtransportrådet er trukket i arbejdstøjet

21. september 2012

Den 4. september mødtes transportminister Henrik Dam Kristensen med Vejtransportrådet.

Vejtransportrådet var samlet for første gang efter, at Folketinget den 13. juni 2012 vedtog en ændring af godskørselsloven, der betød, at rammer og opgaver for Vejtransportrådet ændres væsentligt. Vejtransportrådets rolle er fremover at drøfte generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og komme med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

- Jeg har i dag haft en god og konstruktiv drøftelse med Vejtransportrådet. Erhvervet står i dag over for store udfordringer, og jeg har derfor aftalt med rådet, at der nu sættes tre ting i gang:

  • En "temperaturmåling" af vejgodstransporterhvervet i Danmark med fokus på udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne.
  • En række her-og-nu initiativer, der skal være med til at styrke produktiviteten i erhvervet.
  • Erhvervets vurdering af hvor "skoen trykker" i dagligdagen - et bud på udfordringer og løsninger fra branchen selv.


Fire her- og nu initiativer

  • Bedre udnyttelse af infrastrukturen (godsdistribution uden for myldretiden)
  • Styrket uddannelse og efteruddannelse
  • Styrket indsats for administrative lettelser
  • Grøn godstransport


Sammensætning af Vejtransportrådet

Vejtransportrådets 11 medlemmer udpeges af ministeren, og medlemmer er primært fra transportrelaterede branche- og arbejdsgiverorganisationer:

Carsten Falk Hansen, formand

Anne Windfeldt Trolle, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv

Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik

Morten Schønning Madsen, Suppleant, Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforening

Sten Bundgaard, Danske Busvognmænd

Martin Aabak, Danske Speditører

Michael Svane, DI

Anne Kathrine Steenbjerge, DI Transport

Jacob Chr. Nielsen, International Transport Danmark

Jørgen Aarestrup, 3F Fagligt Fælles Forbund


Læs hele pressemeddelelsen fra Transportministeriet her.-TUR
facebook twitter