Nyheder

December 2013

19/12 -
3 nye AMU uddannelser
TUR har fået godkendt 3 nye arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) inden for lufthavnsområdet. Det drejer sig om følgende uddannelser: 47858 Lufth… Læs mere
19/12 -
Ændring af kørekortbekendtgørelsen
Gennem flere år har der været et stort ønske om at kunne bruge automatisk transmission i skolevognene til de store kategorier. Nu er der kommet ny… Læs mere
19/12 -
Julelukket
TUR holder lukket mellem jul og nytår. Fra den 23. december til og med den 2. januar holder TUR lukket. Vi ønsker alle en rigtig glædelig j… Læs mere
17/12 -
Fyraftensmøde for kørelærere flyttes til den 30. januar
Det planlagte møde for kørelærere og dialog med færdselspolitiet om beramning og afvikling af køreprøver på skolerne under VEU-center Hovedstaden,… Læs mere
12/12 -
UC Holstebro har netop taget afsked med endnu et hold nye disponenter
2 kørselsdisponenter og 7 lager- og terminaldisponenter har netop afsluttet deres uddannelse hos UC Holstebro med flotte karakterer. Mandag den 9.… Læs mere
11/12 -
Nye og reviderede prøver i BAB-uddannelsen
Nye og reviderede spørgsmål til prøverne i BAB-uddannelsen vil være i drift pr. 6. januar 2014. TUR har foretaget en gennemgribende revidering … Læs mere
10/12 -
Indgåede uddannelsesaftaler i oktober
I oktober måned blev der indgået 150 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktikp… Læs mere
10/12 -
Beramning af køreprøver
Fyraftensmøde for kørelærere på TEC, TUC og UC Plus. Torsdag den 19. december afholdes der fra kl. 16.00-18.00 fyraftensmøde på TEC i Hvidovre… Læs mere
9/12 -
TUR besøger automatisk lager
Brancheudvalget for lager- og terminalområdet har netop været på besøg hos UNICEF.  I forbindelse med udvalgsmødet den 2. december besøgte… Læs mere
6/12 -
Kursuspakker inden for vejgodsområdet
amukurs.dk byder nu også på tre kursuspakker inden for vejgodsområdet. På amukurs.dk kan man med få klik finde frem til og tilmelde sig A… Læs mere
5/12 -
GVU logbog til havn og terminal
Ny logbog til download. TUR har netop udarbejdet en logbog til brug for GVU inden for havne- og terminalområdet. Logbogen er et hjælpemiddel ti… Læs mere
3/12 -
Stigende aktivitet på transportområdets AMU-kurser
Den seneste AMU-statistik fra Undervisningsministeriet viser stigende aktivitet på flere af transportområdets kurser. Undervisningsministeriet… Læs mere

November 2013

28/11 -
Nyt medlem i TURs bestyrelse
Lars Bo Carlsen fra 3F er netop indtrådt i TURs bestyrelse samt i brancheudvalget for lager- og terminalområdet.  Lars Bo Carlsen, der er… Læs mere
26/11 -
Indsats mod højresvingsulykker
TUR afholder den 28. januar en ERFA konference med fokus på forebyggelse af højresvingsulykker. Med baggrund i de desværre stadig aktuelle ulyk… Læs mere
26/11 -
Cargo Dynasty vinder international pris
Transportspillet Cargo Dynasty er netop blevet tildelt den internationale pris: Best Education and Learning Serious Game 2013. Bilbao danner i… Læs mere
21/11 -
Forberedelseskurser til sikkerhedsrådgivereksamen
Beredskabsstyrelsen har netop fastlagt datoer for sikkerhedsrådgivereksaminer i 2014. TUR afholder umiddelbart inden disse eksaminer en … Læs mere
15/11 -
Det er en god investering
Ole Munk er personalechef hos Frode Laursen A/S. Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var en god investering at lade teamleder Johnni Brosholm Je… Læs mere
15/11 -
Gebyr for chaufføruddannelsesbevis sættes ned
Det er nu billigere at få udstedt et uddannelsesbevis for erhvervschauffører. Trafikstyrelsen har nedsat prisen for et chaufføruddannelsesbevi… Læs mere
14/11 -
Praktikpladsstatistik til og med september 2013
I september måned blev der indgået 79 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktik… Læs mere
14/11 -
Chauffører klædt på til sikker og miljørigtig kørsel
AMU Nordjylland slog lørdag dørene op til et spændende transportseminar for vognmænd og chauffører. Omdrejningspunktet for transportseminaret v… Læs mere
13/11 -
Selandia har netop kåret elev nr. 100 og 1000
Hos Selandia i Slagelse kunne man fredag den 8. november fejre de nyudklækkede vejgodschauffører og lager- og logistikoperatører. Under overr… Læs mere
12/11 -
47745 Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffører
TUR har netop udviklet et nyt kursus, der henvender sig til nuværende og potentielle chauffører af varebiler under 3.500 kg. Kurset har en var… Læs mere
7/11 -
Transportseminar hos AMU Nordjylland
Miljø og sikkerhed kommer i fokus, når AMU Nordjylland afholder transportseminar for vognmænd og chauffører. Det sker nu på lørdag. Transports… Læs mere
4/11 -
Dialogmøde i Aalborg
TUR og en lang række skoleledere mødtes i forrige uge til AMU dialogmøde i Aalborg. Her var der blandt andet fokus på den modulopdelte uddannelse … Læs mere
4/11 -
Skanol vinder europæisk sikkerhedspris
Danske Skanol vinder EuroTra's Safety Award 2013. Skanol, der er baseret i Aarhus, får prisen for sit gennemstrukturerede program for udv… Læs mere
3/11 -
Undervisning i uheldsforebyggelse ved højresving
TUR har netop fået godkendt et kursus i forebyggelse af højresvingsulykker som en del af den lovpligtige efteruddannelse.  "40458 Kørsel med lastbil… Læs mere

Oktober 2013

31/10 -
Kampagne skal skabe opmærksomhed om ordblindes muligheder
Fra uge 43 og året ud kører kampagnen "Videre i teksten", der sætter fokus på, hvordan teknologien kan hjælpe ordblinde med at læse og skrive. … Læs mere
29/10 -
Ny årsberetning fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet
Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder er udkommet. Beretningen giver organisationer og andre et … Læs mere
24/10 -
Faglæreruddannelse i befordring af bevægelseshæmmede
Bliv klædt på til at undervise i den modulopdelte befordring af bevægelseshæmmede (BAB). Fra den 11. - 15. november afholder TUR en række … Læs mere
23/10 -
Ny viden om erhvervsuddannelserne
Nyt notat samler viden om forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervsskolerne. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Nationalt Center f… Læs mere
21/10 -
Vigtig information vedr. administration af Multitest
De grundlæggende kvalifikationsprøver sikres den 1. november med aktiveringskoder, så det fremover udelukkende er den tilsynsførende, der kan hent… Læs mere
21/10 -
1.300 chauffører på efteruddannelse i vintertjeneste
Vejdirektoratet har i løbet af efteråret fået uddannet knap 1.300 chauffører, der nu er klar til at holde statsvejene i hele Danmark farbare, når … Læs mere
17/10 -
Mere og bedre VEU – hvordan?
Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området afholdes den 12. december i København. Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder … Læs mere
17/10 -
Faglæreruddannelse i befordring af bevægelseshæmmede (modulopdelt)
Fra den 11. - 15. november afholder TUR kurser for de faglærere, der skal undervise i AMU målene, som vedrører den modulopdelte befordring af bevæ… Læs mere
16/10 -
Pæn aktivitet på transportområdets AMU-kurser
Den seneste AMU-statistik fra Undervisningsministeriet viser, at transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser bliver flittigt brugt. Undervisni… Læs mere
15/10 -
Ny praktikpladsstatistik for august måned
I august måned blev der indgået 95 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktikpla… Læs mere
10/10 -
Gode muligheder for praktik i udlandet
Syddansk Erhvervsskole har via projektet Transmobility været med til at skabe nogle rigtig gode muligheder for praktik i udlandet. Syddansk Er… Læs mere
9/10 -
Afskedsreception
3F i Esbjerg inviterer til afskedsreception for Jens Erik Christensen. Næstformand i Transportgruppen i 3F Esbjerg Jens Erik Ch… Læs mere
9/10 -
Krankonferencen 2013
En lang række dygtige oplægsholdere var på programmet til årets krankonference. 46 kranfaglærere deltog i år på TURs krankonference, der tradi… Læs mere
8/10 -
Få godkendt din virksomhed elektronisk
Alle virksomheder kan ansøge om at blive godkendt til oplæring af lærlinge. Inden for vejgodsområdet foregår det fra den 1. november kun elek… Læs mere
7/10 -
Cargo Dynasty på Kulturnattens program
TSU præsenterer Cargo Dynasty på Kulturnatten i København. Fredag den 11. oktober er det igen tid til Kulturnatten i København. Mere end 250 m… Læs mere
3/10 -
EUD Udviklingsredegørelse 2014
TUR har netop udarbejdet EUD Udviklingsredegørelse for 2014. En gang om året kommer de faglige udvalg med et bud på, hvordan man forvente… Læs mere
2/10 -
Garantikurser inden for transportområdet i 2014
I starten af november lancerer TUR den endelige oversigt over det kommende udbud af garantikurser, som bliver gennemført fra januar 2014. … Læs mere
1/10 -
Nyt medlem i brancheudvalget for personbefordring
Torsten Jensen, som er formand for ATD (Arbejdsgiverforeningen for taxivognmænd i Danmark), er indtrådt i TURs brancheudvalg for personbefordring.… Læs mere

September 2013

30/9 -
AMU Nordjylland inviterer til transportseminar
Miljø og sikkerhed kommer i fokus, når AMU Nordjylland afholder transportseminar for vognmænd og chauffører. Transportseminaret finder sted lør… Læs mere
26/9 -
En vellykket chaufførkonference
Faglærere fra hele landet var traditionen tro samlet i Fåborg til den årlige chaufførkonference. Hotel Fåborg Fjord lagde hus til, da TUR i sid… Læs mere
25/9 -
Faglærerkurser 2014
TUR har netop lanceret kursusprogrammet for 2014, der blandt de i alt 35 kurser byder på både gode gengangere og nye kurser. TUR tilbyder hver… Læs mere
25/9 -
Erfadag om grundforløbsprøven
Alle faglærere på transport- og logistikgrundforløbet inviteres til erfa-dag om grundforløbsprøven. Mødet foregår hos EUC Lillebælt i Frederici… Læs mere
19/9 -
Det virker, når...
Kvalitetspatruljen sætter fokus på, hvad der faktisk virker, når man skal skabe en god skole. Patruljen afholder sit sidste Åben Skole-arrangement… Læs mere
17/9 -
Fokus på miljø
Den 11. september var TUC Fyn vært ved en konference for ledere fra hele transportbranchen. Dagen bød blandt andet på oplæg, diskussioner og prakt… Læs mere
16/9 -
Refusion af virksomhedens udgifter til studietur
DI - Dansk industri - meddeler, at virksomheder under 3F/DI's Fællesoverenskomst ikke længere har mulighed for at få refunderet udgifter til lærli… Læs mere
12/9 -
Fra CUB til BAT
Trafikstyrelsen går den 1. november 2013 bort fra det nuværende CUB-system, der benyttes til udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. Det nye… Læs mere
11/9 -
Nyt medlem i TUR
Louise Holm Sommer fra Dansk Erhverv er netop indtrådt i TURs bestyrelse samt to brancheudvalg.  Louise Holm Sommer er chefkonsulent Dansk… Læs mere
10/9 -
Nye praktikpladstal
I juli måned blev der indgået 66 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktikplads… Læs mere
9/9 -
Tosprogede elever
Lærere får gode råd og hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne med nyt hæfte fra Fastholdelseskaravanen. Fastholdelsesk… Læs mere
5/9 -
Kom og prøv Cargo Dynasty på Truck Amok
Lørdag den 28. september bliver transportspillet Cargo Dynasty vist frem på Truck Amok i Padborg. Det er i år 3. gang, at Truck Amok i Padborg … Læs mere
5/9 -
TUR afholder konference om lokomotivføreruddannelsen
Den årlige konference om lokomotivføreruddannelsen afholdes den 17. september i Fredericia. Brancheudvalget for lokomotivføreruddannelsen i TUR… Læs mere
3/9 -
Fagenes kamp
Tradium i Randers slår et stort slag for at promovere erhvervsuddannelserne og afholder derfor en særlig dag for kommunens 8. klasses elever. … Læs mere

August 2013

29/8 -
Ny kampagne skal skaffe flere faglærte
"Hands-on" er titlen på en ny kampagne, der skal øge interessen for erhvervsuddannelserne inden for industrien. Hands-on er en 3-årig kampagnei… Læs mere
28/8 -
Det kræver sin chauffør at distribuere gods om natten
TUR har udarbejdet et nyt AMU-kursus, der er særligt målrettet de chauffører, som enten allerede udfører eller ønsker at udføre natdistribution i … Læs mere
27/8 -
Vigtig korrektion til tidligere bragt nyhed om ”Modulisering af uddannelsen Befordring af bevægelseshæmmede”
TUR ser sig nødsaget til at oplyse om ændringer i forhold til tidligere bragt nyhed om ovenstående. Rettelserne er markeret med fed i teks… Læs mere
26/8 -
En meget vellykket GT-konference
121 deltagere fra i alt 25 forskellige erhvervsskoler og AMU-centre deltog i TURs årlige GT-konference. Konferencen, der blev afholdt på Hotel … Læs mere
22/8 -
Vigtig information om Multitest
Alle brugere af Multitest skal sørge for at holde sig ajour i forhold til nye regler og tiltag via Multitests informationssider. Netop nu er der v… Læs mere
22/8 -
Udskiftning af valgfri specialefag på disponentuddannelserne
Flere valgfri specialefag på disponentuddannelserne (trin 3) inden for henholdsvis lager og terminal, vejgods samt personbefordring er blevet nedl… Læs mere
21/8 -
Nye praktikcentre starter op den 1. september
Den 1. september åbner i alt 50 praktikcentre i hele landet. Heriblandt er 13 erhvervsskoler godkendt til at tilbyde skolepraktik inden for lager-… Læs mere
13/8 -
Busser må køre hurtigere på motorvejen
Lørdag den 10. august trådte bekendtgørelse nr. 986 om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej i kraft i forlængelse af Lov om ændring af fær… Læs mere
12/8 -
Den seneste praktikpladsstatistik
I juni måned er der indgået 96 nye uddannelsesaftaler inden for transportområdet, mens antallet af igangværende uddannelsesaftaler ligger pænt i f… Læs mere
8/8 -
Nye retningslinjer for køreprøver
Rigspolitiet har den 28. juni 2013 udstedt nye retningslinjer for køreprøver til brug ved afholdelse af teoriprøver og praktiske prøver. Der e… Læs mere
7/8 -
Samlet indgang til materialer og lydbøger for ordblinde og synshandicappede
Ordblinde og synshandicappede får nem adgang til 50.000 tekster via netbiblioteket e17.dk. Tidligere har især ordblinde skulle henvende si… Læs mere
6/8 -
Ledige har fortsat ret til seks ugers selvvalgt uddannelse – men nogle må vente til de har været ledige i 4 måneder
Hvis man har påbegyndt et uddannelsesforløb inden sidste arbejdsdag, kan man fortsætte med det efter afskedigelsen. Hvis ikke uddannelsen er påbeg… Læs mere
6/8 -
DM for transportlærlinge 2014
Næste DM for transportlærlinge bliver afholdt hos EUC Syd i Aabenraa den 24. maj. Det bliver sønderjyske omgivelser, der kommer til at danne r… Læs mere
5/8 -
Sensommeren byder på spændende konferencer
TUR Faglæreruddannelser inviterer til henholdsvis chauffør- og krankonference i midten af september. Her kan man blive opdateret med seneste nyt i… Læs mere

Juli 2013

4/7 -
Kursuspakker inden for lager
amukurs.dk byder nu også på kursuspakker inden for lagerområdet. På amukurs.dk kan man med få klik finde frem til og tilmelde sig AMU-kurser i… Læs mere
3/7 -
Ret til seks ugers selvvalgt uddannelse
Fremover skal man have været ledig i mindst 4 måneder, før man kan påbegynde et uddannelsesforløb via seks ugers selvvalgt uddannelse. Seks ug… Læs mere
2/7 -
Kendt af mange og kendt for det gode
Svend Erik Pedersen (Svenne) forlader TUR og går på efterløn. En enestående god og dygtig kollega forlader nu TUR for at gå på efterløn. I… Læs mere
2/7 -
Lukker for jobrotation til elever og lærlinge
En ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet påvirker blandt andet reglerne ved inkludering af elever i jobrot… Læs mere
1/7 -
Ny uddannelsesordning
Den nye uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen er nu tilgængelig. Uddannelsesordningen for lufthavnsuddannelsen gældende pr. 1. juli 2013… Læs mere

Juni 2013

28/6 -
Voksenlærlingelisten
Beskæftigelsesregionerne har netop offentliggjort de nye positivlister, der er gældende fra den 1. juli 2013. Listerne giver et overblik over de u… Læs mere
28/6 -
Censorkonferencer
TUR har i samarbejde med TEC netop afholdt to konferencer for censorer inden for erhvervsuddannelserne på lufthavnsområdet. TUR og TEC har sam… Læs mere
26/6 -
TUP-midler til synliggørelse af AMU
Ministeriet for Børn og Undervisning tildeler 11 millioner kr. til en række udviklingsprojekter, som skal understøtte en mere systematisk brug af … Læs mere
26/6 -
Regler om jobrotation forventes ændret
Regler for jobrotation bliver ændret pr. 1. juli, og det vil herefter formentlig ikke være muligt for virksomheder at søge om tilskud til job… Læs mere
25/6 -
Seminar om tekniske hjælpemidler til ordblinde
Tirsdag den 10. september er det muligt for alle interesserede at blive klogere på, hvilke tekniske hjælpemidler man kan få stor gavn af som ordbl… Læs mere
20/6 -
Nye rammer for erhvervsakademiuddannelserne
Den 4. juni blev der indgået et bredt forlig i Folketinget med fokus på at styrke erhvervsakademiuddannelserne. Regeringen, Venstre, Det Konse… Læs mere
17/6 -
Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne
Nyt AMU-kursus inden for lufthavnsområdet er netop blevet godkendt. Det nye AMU-kursus er målrettet transportarbejdere i lufthavne, der har jo… Læs mere
14/6 -
Chauffører kører længere på literen
AMU Nordjylland sætter spot på de mange fordele ved at uddanne chauffører i energirigtig kørsel. Siden, der blev indført lovpligtig efteruddann… Læs mere
13/6 -
Danmarks bedste kranfører
Landets dygtigste kranfører blev kåret i weekenden, hvor blandt andet to faglærere, Klaus Pugholm og Mogens Dahl, fik flotte placeringer. DM f… Læs mere
11/6 -
Den seneste praktikpladsstatistik
Ministeriet for Børn og Undervisning har netop offentliggjort den seneste praktikpladsstatistik, der er opgjort til og med april 2013. I 2012 … Læs mere
10/6 -
AMU dialogmøde med fokus på garantikurser
Torsdag den 6. juni blev årets andet AMU dialogmøde afholdt, og det var i høj grad debat om garantikurser, der kom til at fylde dagsordenen. T… Læs mere
4/6 -
Årets Transportvirksomhed 2013
HLS Fragt A/S fra Slagelse er netop blevet kåret som Årets Transportvirksomhed 2013. DTLs generalforsamling den 25. maj 2013 lagde rammerne fo… Læs mere

Maj 2013

30/5 -
Ordblind – en håndbog
Hvad er ordblindhed? Hvad kan virksomhederne gøre? Hvad kan skolerne gøre? Disse og mange andre relevante spørgsmål bliver besvaret i en ny håndbo… Læs mere
29/5 -
To specialer inden for lufthavn ændrer navn
Som et resultat af en ændringsbekendtgørelse udstedt af MBU efter indstilling fra det faglige udvalg for lufthavnsoperatøruddannelsen under TUR, æ… Læs mere
27/5 -
Få et kompetenceforløb målrettet din virksomhed
VEU-center Østjylland sætter i deres seneste nyhedsbrev fokus på, hvordan man hos Ole Larsen Transport A/S har grebet en række uddannelsesaktivite… Læs mere
23/5 -
Læringsdage 2013
Ministeriet for Børn og Undervisning, Dansk Folkeoplysnings Samråd og en række skoleforeninger er gået sammen om at arrangere en kampagneuge om vo… Læs mere
22/5 -
TUR Test indgår kontrakt med Beredskabsstyrelsen
Ny samarbejdsaftale sikrer, at alle prøver inden for farligt gods/ADR-området fremover gennemføres i Multitest. Efter 2 års fodarbejde og… Læs mere
15/5 -
Chauffører lever sundere end antaget
En ny undersøgelse af chaufførers vaner i forbindelse med blandt andet kost og motion peger på, at mange chauffører lever sundere end antaget. … Læs mere
14/5 -
Den seneste praktikpladsstatistik
Første kvartal af 2013 byder på 4 procent flere indgåede uddannelsesaftaler inden for transportområdet end samme periode sidste år. Det viser den … Læs mere
8/5 -
”En fortælling om AMU” - en vigtig bog for alle med interesse for AMU
En ny bog med fokus på AMU er netop udgivet. Den byder på en spændende gennemgang af AMU-systemets historie fra 1960 til i dag.  "En fort… Læs mere
6/5 -
Finn fra NOVIA sprang ud som ordblind
Se filmen om Finn Madsen, der er oliechauffør i lufthavnen. Her fortæller han om livet før og efter, at han startede på kursus for ordblinde. … Læs mere
2/5 -
2012 bød på fremgang inden for transportområdets AMU-kurser
Den seneste AMU-statistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser er i fremgang. M… Læs mere
2/5 -
Gaffeltruckcertifikatuddannelser redigeret
Tre gaffeltruckcertifikatuddannelser (AMU) er netop blevet redigeret og har derfor fået nye kursuskoder. Ændringerne vedrører blandt andet ajou… Læs mere
2/5 -
Nyt fra TUR Forlag
En række opdateringer er netop udkommet hos TUR Forlag. Sådan virker dit køretøj I lærebogen Køretøjets opbygning får du en grundig gennemgan… Læs mere

April 2013

24/4 -
Konferencer flyttes
TUR har set sig nødsaget til at flytte chaufførkonferencen og krankonferencen. Årets store chaufførkonference den 6. til 7. maj aflyses og fly… Læs mere
23/4 -
AMU-muligheder er blevet endnu mere synlige for endnu flere medarbejdere og virksomheder
Nu er medarbejderes og arbejdsgiveres muligheder for at finde og målrette deres valg af AMU-kurser blevet endnu bedre. Det er realiteten med en ud… Læs mere
22/4 -
Spot på ordblindhed og undervisning
Forsøg med brug af iPhones og iPads og undervisning i dansk, engelsk og IT er et par af de elementer, som 15 deltagere har været involveret i unde… Læs mere
17/4 -
Den seneste praktikpladsstatistik
I februar er der indgået 62 uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Alligevel ligger antallet af igangværende uddannelsesaftaler stadig pæn… Læs mere
15/4 -
Mæglingssager foregår mellem arbejdsmarkedets parter
Når der opstår uoverensstemmelser mellem en elev og dennes virksomhed, er det udelukkende de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisatione… Læs mere
12/4 -
Guld og bronze til EUC Lillebælt
Det blev lærlinge fra EUC Lillebælt og UC Holstebro, der endte med at snuppe guldmedaljerne til DM for transportlærlinge. Hos EUC Lillebæ… Læs mere
10/4 -
Cargo Dynasty - en ny måde at lære på
Et helt nyt computerspil blev præsenteret på Transport 2013 i Herning. Spillet giver blandt andet elever i folkeskolen mulighed for at prøve kræfter m… Læs mere
10/4 -
De mange bag DM for transportlærlinge
Det er TUR, der står som den overordnede arrangør af DM for transportlærlinge. Men for at få det store arrangement til at fungere, kræver det mang… Læs mere
9/4 -
Skolerne var meget synlige på Transport 2013
De store skolesamarbejder TUC DK og AMU Danmark havde selvstændige stande på årets transportmesse. Det samme havde UC Fyn, som havde valgt at opb… Læs mere
8/4 -
Det jyske guld
Det var jyske lærlinge, der dominerede, da der lørdag den 6. april blev afholdt DM for transportlærlinge ved Transport 2013 i Herning. Tra… Læs mere
8/4 -
Avanceret lastsikring med Peter Andersson
Faglærerkurset "Avanceret lastsikring med Peter Andersson" udsættes. Grundet den nuværende lockout er det desværre blevet nødvendigt at udsætt… Læs mere
4/4 -
Så skal de dygtige lærlinge i aktion!
Scenen er sat til et flot DM for transportlærlinge ved Transport 2013. Her får de 66 chauffør- og lagerlærlinge rig mulighed for at vise, hvad de … Læs mere
4/4 -
Nye udgivelser i april
TUR Forlag har to nye udgivelser på trapperne. Køretøjets opbygning gennemgår opbygning og indretning af lastbil, bus og påhængskøretøj. I boge… Læs mere
3/4 -
Analyse af fælles kompetencebeskrivelser
Ny analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser inden for vejgodstransport. Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har ønsket at gennemfør… Læs mere
2/4 -
Enkelt kursus aflyst grundet lockouten
Som et resultat af den nuværende lockout, må TUR desværre aflyse faglærerkurset "Arbejdsmiljø i transportbranchen". Til gengæld gennemføres konfer… Læs mere

Marts 2013

27/3 -
Ny brancheanalyse
TUR har i samarbejde med Teknologisk Institut - Center for Arbejdsliv og Mærks Nielsen HR udarbejdet en analyse, der indeholder en vurdering … Læs mere
27/3 -
DM bliver ikke berørt af lockout
TUR forventer ikke, at en eventuel lockout vil få indflydelse på gennemførelsen af DM for transportlærlinge, der bliver afholdt den 6. april.… Læs mere
26/3 -
TURs DM magasin 2013
I forbindelse med det kommende DM for transportlærlinge har TUR traditionen tro udgivet et magasin, der udover at omhandle mesterskaberne også sæt… Læs mere
25/3 -
Ny bekendtgørelse
Den 1. marts 2013 trådte der en ny bekendtgørelse i kraft: "Bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af k… Læs mere
21/3 -
Etniske minoriteter i personbefordringsbranchen
Ny analyse sætter fokus på de barrierer, der kan reducere mulighederne for etnisk fremmede i personbefordringsbranchen. Samtidig præsenteres en ræ… Læs mere
21/3 -
2013 kommer godt fra start
Årets første praktikpladsstatistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at 2013 er kommet pænt fra start i forhold til praktikplad… Læs mere
20/3 -
Nu udbetaler TSU også bonus for voksenlærlinge
TSU - Transportsektorens Uddannelsesfond - har besluttet, at der udbetales en bonus på 10.000 kr. for både unge og voksne lærlinge, der indgås lær… Læs mere
19/3 -
Chaufførkonference 2013
Programmet for årets chaufførkonference byder blandt andet på indlæg om grøn transport, kørekortbekendtgørelsen og mental køreteknik. TURs cha… Læs mere
18/3 -
Konvertering af udenlandske gaffeltruckcertifikater
Hvis man som udlænding skal køre gaffeltruck i forbindelse med arbejde i Danmark, skal man enten erhverve sig et dansk gaffeltruckcertifikat eller hav… Læs mere
17/3 -
Opdatering af en række AMU-kurser inden for personbefordring
En række AMU-kurser, som inkluderer den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, er netop blevet opdateret. På foranledning af Trafikstyrelsen, … Læs mere
14/3 -
Reviderede logbøger
TUR har netop revideret logbøgerne inden for vejgodsområdet. De nye logbøger, der er udarbejdet inden for hvert speciale, er nu tilgængelige v… Læs mere
13/3 -
AMU dialogmøde med fokus på uddannelsespolitiske udfordringer
Årets første AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt på Erhvervsskolen Nordsjælland den 7. marts. På dialogmødet blev der … Læs mere
13/3 -
Få opdateret din viden om avanceret lastsikring
Der er stadig ledige pladser på kurset "Avanceret lastsikring" med en af Europas største eksperter inden for lastsikring Peter Andersson. TUR … Læs mere
11/3 -
TURs strategi 2013
TUR afholdte strategikonference den 28. februar. Her blev rammerne for den aktuelle uddannelsespolitiske indsats fastlagt. På dagsordenen for … Læs mere
10/3 -
Ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere
BEK nr. 177 af 25/02/2013 erstatter bekendtgørelse 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer. Bekendtgørelsen ændr… Læs mere
7/3 -
Analyse af behovet for efteruddannelse af faglærere
Ny analyse sætter fokus på, hvordan man sikrer et optimalt udbytte for deltagere på de lovpligtige efteruddannelser for erhvervschauffører. Dette … Læs mere
5/3 -
Nedtælling til DM for transportlærlinge 2013
Den 6. april går det løs igen ved Transport 2013. Her skal 60 lærlinge nemlig dyste om titlen som landets bedste inden for henholdsvis lager- og c… Læs mere
4/3 -
Find dit transportkursus på amukurs.dk
Nu bliver det meget nemmere at få overblik over det store tilbud af AMU-kurser inden for transportområdet. Industriens Uddannelser lancerede am… Læs mere

Februar 2013

28/2 -
To personer hædret af TUR
Palle Nissen og Lene Rosfort blev tildelt TURs Uddannelsespris 2013, som blev uddelt for første gang ved TURs strategikonference. … Læs mere
27/2 -
Konference for administrative medarbejdere
Styring af censorer i Multitest, AT regler for gaffeltruck- og kranprøver og amukurs.dk er blot et par af de emner, der er på tapetet til den komm… Læs mere
26/2 -
Læsning og kommunikation i virksomhederne
Med projektet "Læsning og kommunikation i virksomhederne" bliver der sat fokus på nye metoder, værktøjer og uddannelse i virksomhedernes interne k… Læs mere
20/2 -
Rapport samler den nyeste forskning om erhvervsuddannelserne
Ministeriet for Børn og Undervisning har netop offentliggjort et notat, hvor man har samlet resultater af forskning i erhvervsuddannelserne. M… Læs mere
18/2 -
TURs Uddannelsespris 2013
TUR afslører dette års prismodtagere den 28. februar. TUR uddeler hvert år et hæderslegat i form af et pengebeløb til en person, organisation … Læs mere
14/2 -
Stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler
2012 blev afsluttet med et rekordhøjt antal indgåede uddannelsesaftaler inden for transportområdet. 2.341 uddannelsesaftaler blev der indgået i… Læs mere
13/2 -
Er du Danmarks bedste kranfører?
I år er det ikke kun transportlærlingene, der skal dyste om DM-pokalerne under messen i Herning. Der vil også blive afholdt indledende runder til … Læs mere
7/2 -
Få opdateret din viden om køre-hviletider og avanceret lastsikring
TUR Faglæreruddannelser byder snart på kurser i køre-hviletider og avanceret lastsikring. Her kan du bl.a. møde en af Europas største eksperter på… Læs mere
5/2 -
Skoler og praktikvirksomheder skal have tættere kontakt
Ny evaluering fra EVA viser, at der er et stort behov for at skabe bedre kommunikation mellem skole og praktikvirksomheder for at sikre en god sam… Læs mere

Januar 2013

31/1 -
Nyt fra Multitest
Ny svendeprøve inden for lufthavnsområdet. Nu er det også muligt at gennemføre svendeprøven i specialet Fuel inden for lufthavnsområdet i TURs on… Læs mere
29/1 -
Årsager til lærlingefrafald
TUR fremlægger nu en undersøgelse af årsager til frafald for unge lærlinge inden for transportområdets to store erhvervsuddannelser; vejgods- og l… Læs mere
28/1 -
De dygtige EUD-elever imponerede til DM i Skills
De danske erhvervsuddannelser blev på imponerende vis promoveret, da DM i Skills løb af stabelen fra torsdag til lørdag i sidste uge. NRGI Are… Læs mere
24/1 -
Bevarryggen.dk
BAR Transport og en gros har netop lanceret en ny hjemmeside, der blandt andet via film giver gode råd til, hvordan man med enkelte øvelser k… Læs mere
23/1 -
Fremgang for transportområdets AMU-kurser
Den seneste AMU-statistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser fremgang for transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser. Særlig markant … Læs mere
22/1 -
Ny film om EuroTras arbejde
TUR er medlem af netværksorganisationen EuroTra, der består af knap 20 transportuddannelsesorganisationer i Europa. Der er netop blevet lavet en f… Læs mere
17/1 -
Nye censorvejledninger inden for gaffeltruck- og kranområdet
Arbejdstilsynet har netop meddelt skolerne, at de nye censorvejledninger inden for gaffeltruck- og kranområdet er tilgængelige. De indeholder et p… Læs mere
17/1 -
Stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler
I november 2012 blev der indgået et rekordhøjt antal uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Det viser de seneste tal fra Ministeriet for B… Læs mere
16/1 -
UC Holstebro holder åbent hus
Uddannelsescenter Holstebro inviterer til åbent hus og afholder traditionen tro udtagelseskonkurrence til DM for transportlærlinge. Lørdag den… Læs mere
14/1 -
Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne
Ministeriet for Børn og Undervisning inviterer til arbejdsmøder om øget kvalitet i erhvervsuddannelserne. Kvaliteten i erhvervsuddannelserne st… Læs mere
10/1 -
TUR får ny formand
Jan Aage Hansen bytter plads med Niels Henning Holm Jørgensen og bliver dermed ny formand i TUR. Med årsskiftet er tiden kommet til, at TURs fo… Læs mere
9/1 -
Invitation til reception
Seniorkonsulent i TUR Jørgen Jæger fylder 60 år den 24. januar. Den festlige begivenhed bliver fejret med en reception, hvor alle samarb… Læs mere
8/1 -
Transporterhvervets uddannelser på amukurs.dk
Industriens Uddannelser har haft stor succes med uddannelsesportalen amukurs.dk. Snart kan brugerne også melde sig til transportkurser via siden. … Læs mere
3/1 -
Tilskud fra jobcenteret til voksenlærlinge
Præmie- og bonusordningen for voksenlærlinge blev afskaffet pr. 1. januar 2013. Det er dog stadig i mange tilfælde muligt at få tilskud til voksen… Læs mere
2/1 -
Ændrede regler for erhvervsuddannelser
En ændring af erhvervsuddannelsesloven medfører, at en række midlertidige ordninger er blevet permanente den 1. januar 2013. Derudover bliver prak… Læs mere