Analyse af fælles kompetencebeskrivelser

3. april 2013

Ny analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser inden for vejgodstransport.

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har ønsket at gennemføre en analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er) inden for vejtransport. Målet med analysen har været at få et overblik over indholdet i de forskellige FKB'er, de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK'er) og de dertil knyttede AMU-mål, så det kan vurderes, om den nuværende struktur er den mest hensigtsmæssige.

Analysen er gennemført af konsulent Lizzie Mærsk Nielsen fra konsulentvirksomheden Mærsk Nielsen HR i et tæt samarbejde med sekretariatschef Hans Kjeldgaard Christiansen fra TUR.

Analysen anbefaler, at TUR overvejer at foretage en revision af de fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er) inden for vejgodstransport.

Analysen kan downloades her:
Analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser inden for vejgodstransport

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter