Konferencer flyttes

24. april 2013

TUR har set sig nødsaget til at flytte chaufførkonferencen og krankonferencen.

Årets store chaufførkonference den 6. til 7. maj aflyses og flyttes til den 18. til 19. september 2013

Det er med stor beklagelse, at TUR ser sig nødsaget til at aflyse den planlagte chaufførkonference den 6. til 7. maj. Årsagen er, at den igangværende lockout har vist sig af længere varighed end umiddelbart forudset, hvilket betyder at et meget stort antal deltagere må forventes fortsat at være lockoutet på tidspunktet for konferencens afholdelse.

Derfor flyttes konferencen til afholdelse den 18. til 19. september også i Faaborg, hvor TUR skal anmode om at skolerne på dette tidspunkt endnu engang vil bakke stærkt op omkring dette arrangement med mange tilmeldinger, således at konferencen atter kan blive samlingsstedet for ny viden og erfaringsudveksling blandt faglærerne på chaufføruddannelserne.

Den årlige krankonference den 7. til 8. maj aflyses og flyttes til 19. til 20. september 2013
Med samme begrundelse som anført ovenfor, aflyses naturligvis også den årlige krankonference. Konferencen flyttes til afholdelse den 19. til 20. september også i Faaborg, hvor TUR skal anmode om at skolerne på dette tidspunkt endnu engang vil bakke stærkt op omkring dette arrangement med mange tilmeldinger, således at konferencen atter kan blive samlingsstedet for ny viden og erfaringsudveksling blandt faglærerne på kranuddannelserne.

Fakta er derfor:
Chaufførkonferencen afholdes i år den 18. - 19. september 2013 og kran konferencen den 19. - 20. september 2013.

Tilmeldinger til konferencerne modtages gerne hurtigst muligt til Jane Ellingsen på mail: je@tur.dk

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter