Mæglingssager foregår mellem arbejdsmarkedets parter

15. april 2013

Når der opstår uoverensstemmelser mellem en elev og dennes virksomhed, er det udelukkende de pågældende arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der er part i sagen. Skolerne spiller således ingen rolle i denne forbindelse.

TUR har i enkelte tilfælde oplevet, at nogle skoler har rådgivet en elev i forbindelse med en mæglingssag mellem eleven og dennes virksomhed. I den forbindelse ønsker TUR at understrege, at det vigtigt, at skolerne er bevidste om deres rolle i og forud for mæglingssager mellem elever og virksomheder. Skolerne er ikke part i sagerne, og det er væsentligt, at hverken elever eller virksomheder får indtryk af, at skolerne repræsenterer dem. Skolerne skal desuden være påpasselige med at rådgive i løn- og arbejdstidsspørgsmål.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter