En meget vellykket GT-konference

26. august 2013

121 deltagere fra i alt 25 forskellige erhvervsskoler og AMU-centre deltog i TURs årlige GT-konference.

Konferencen, der blev afholdt på Hotel Fåborg Fjord den 15. og 16. august, slog i år rekord med i alt 121 deltagere. De mange deltagere blev præsenteret for en lang række interessante oplæg ved blandt andet:

  • Morten Vestergaard fra Arbejdstilsynet, der deltog med en gennemgang af hovedtrækkene i de regelsæt, som regulerer området samt med svar på fremsendte spørgsmål.
  • Paul Rochler, der er faglærer hos AMU Syd, bidrog med et indlæg om sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler og herunder, hvordan man kan tilrettelægge procedurer for det daglige eftersyn og vedligehold af lagerreoler.
  • Erik Søgård fra GS1 Danmark, der fortalte om anvendelse af stregkoder i logistikkæden og om betydningen af standarder og stamdata.
  • Villy Hovard Pedersen, der er fhv. direktør for AMU i Undervisningsministeriet, deltog med et oplæg om AMU`s historie med udgangspunkt i bogen "Arbejdsmarkedsuddannelserne i en verden af forandring - fortællingen om AMU". Bogen er skrevet af Morten Lassen, Villy Hovard Pedersen og Susanne Andresen.

Desuden havde konferencedeltagerne i år mulighed for - i debatgrupper - at drøfte sammenhængen mellem undervisningsmaterialer, uddannelses- og kvalifikationsbeskrivelser og certifikatprøvernes indhold og struktur. Endvidere drøftedes muligheder og idéer i forhold til at undervise i og implementere førstehjælp, ergonomi og brandbekæmpelse. Dette gruppearbejde resulterede helt konkret i, at TUR arbejder videre med en række af ændringsforslagene både i TUR Teori og certifikatprøverne.

Materialer fra konferencen kan downloades her:

Nyt fra gaffeltruckområdet ved Leif Michael Larsen, TUR

Indlæg fra Arbejdstilsynet ved Morten Vestergaard

Stregkoder og standarder ved Erik Søgaard, GS1 Danmark

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter