Udskiftning af valgfri specialefag på disponentuddannelserne

22. august 2013

Flere valgfri specialefag på disponentuddannelserne (trin 3) inden for henholdsvis lager og terminal, vejgods samt personbefordring er blevet nedlagt.

En række valgfri specialefag (AMU-uddannelser) på disponentuddannelserne er blevet nedlagt, men i de fleste tilfælde er de blevet erstattet af en ny AMU-uddannelse. Næsten alle de nye fag har samme titel som de nedlagte, og der er derfor ingen ændring i den obligatoriske del af disponentuddannelserne.

Vejgods trin 3

Fag der erstattes:

44389 erstattes af 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug  
44389 erstattes af 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug  
45601 erstattes af 46903 Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse  
45920 erstattes af 47194 Styring af logistikopgaver med 3. part   
44348 erstattes af 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster  
44343 erstattes af 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger  

Fag der udgår:

41946 Affald - behandlingsanlæg
43964 Sværgodstransport - ledsagebil

Lager og terminal trin 3

Fag der erstattes:

42426 erstattes af 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat  
44389 erstattes af 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug  
44389 erstattes af 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug  
43711 erstattes af 47188 Logistikplanlægning    
45920 erstattes af 47194 Styring af logistikopgaver med 3. part   
44348 erstattes af 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster  
44343 erstattes af 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger  

Fag der udgår:

45125 Containerhåndtering

Personbefordring trin 3

Fag der erstattes:

44389 erstattes af 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug  
44389 erstattes af 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug  
44348 erstattes af 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster  
44343 erstattes af 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger  

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter