Indgåede uddannelsesaftaler i oktober

10. december 2013

I oktober måned blev der indgået 150 uddannelsesaftaler inden for transportområdet.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort praktikpladsstatistikken til og med oktober 2013. Den viser, at der til og med oktober måned indgået i alt 1.114 uddannelsesaftaler i 2013, herunder 150 uddannelsesaftaler i oktober måned. Det giver et fald på 24 procent i forhold til samme måling i 2012, hvor der ved udgangen af oktober måned var indgået i alt 1.478 uddannelsesaftaler.

Ser man nærmere på de igangværende uddannelsesaftaler, er der pr. 30. oktober 2013 i alt 2.321 registrerede aftaler. Det ligger dermed på stort set samme niveau som 2012, hvor man ved udgangen af oktober måned kunne opgøre 2.298 igangværende uddannelsesaftaler - dvs. en stigning på 1 procent fra 2012 til 2013.

Også inden for transportområdets skolepraktikordning ser vi en stigning, idet der i år er registreret 133 igangværende elever i skolepraktik ved udgangen af oktober måned. I 2012 lå dette tal på 114 - det vil sige en stigning frem til nu på 14 procent.

Samtidig er der sket en stigning i antallet af praktikpladssøgende elever, da der den 30. oktober 2013 er opgjort 230 elever uden en læreplads inden for transportområdet. I 2012 lå dette tal på 175 praktikpladssøgende elever ved udgangen af oktober måned. Det indebærer en stigning på i alt 24 procent.

Alle tallene er trukket fra Undervisningsministeriets databank.

Se udvalgte nøgletal for TURs område via dette link: TUR praktikpladsstatistik

Se praktikpladstallene for hele EUD-området hos UVM via dette link: EUD praktikpladsstatistik

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter