Læsning og kommunikation i virksomhederne

26. februar 2013

Med projektet "Læsning og kommunikation i virksomhederne" bliver der sat fokus på nye metoder, værktøjer og uddannelse i virksomhedernes interne kommunikation med alle medarbejdere - også dem der har svært ved at læse og skrive.

3F står i spidsen for projektet Læsning og Kommunikation i virksomhederne, der er en del af en større indsats for ordblinde og læsesvage. Indsatsen blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2012, men aktiviteterne foregår også i 2013.

Formålet med projektet at udbrede kendskabet til de uddannelses- og støttemuligheder, der findes for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder samt at hjælpe virksomhederne i gang med at etablere læse- og skriveforløb for deres ansatte.

Projektet indebærer en lang række tilbud til virksomhederne, blandt andet:

  • Besøg af en udbyder af Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Informationsmøde i virksomheden om OBU/FVU m.v.
  • Udviklingsprojekt i virksomheden - effektivisering af den skriftlige kommunikation
  • Tilbud om deltagelse i et gratis seminar, der handler om de muligheder, virksomhederne har for at effektivisere den skriftlige kommunikation.

For mere information om projektet:

>Muligheder i forbindelse med LKV-projektet

Kontakt i 3F: projektleder Poul Christensen - tlf.: 2178 6444 eller projektsekretær Susanne Greve - tlf.: 8892 0545.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter