Skoler og praktikvirksomheder skal have tættere kontakt

5. februar 2013

Ny evaluering fra EVA viser, at der er et stort behov for at skabe bedre kommunikation mellem skole og praktikvirksomheder for at sikre en god sammenhæng for eleverne i deres uddannelse.

Mange erhvervsuddannelseselever mangler sammenhæng mellem det, de lærer i skolen, og det, de lærer i praktikvirksomheden, og ofte har de selv ansvaret for at skabe den røde tråd mellem skole- og praktikperioderne. Årsagen her til skal findes i mangelfuld kommunikation mellem skoler og virksomheder. Det viser en ny evaluering fra EVA - Danmarks Evalueringsinstitut, der omfatter tre uddannelser: Uddannelsen til bygningsmaler, uddannelsen til it-supporter (data- og kommunikationsuddannelsen) og uddannelsen til kok (gastronomuddannelsen).

Mere dialog og viden om elevens uddannelse
Evalueringen viser blandet andet, at dialogen om elevens faglige udvikling i høj grad mangler. I mange tilfælde har skolen og praktikvirksomheden ikke på noget tidspunkt talt sammen om eleven. Samtidig savner mange virksomheder viden om mål og rammer for elevens uddannelse. Det er fastsat i rammerne for uddannelserne, at kommunikation mellem praktikvirksomhed og skole sker gennem den elektroniske platform Elevplan og via praktikerklæringer. Evalueringen viser dog, at de to kommunikationskanaler ikke bliver brugt af alle, og at praktikerklæringerne, selvom de udfyldes, ikke nødvendigvis giver et anvendeligt indtryk af elevens faglige udvikling. To ud af tre praktikvirksomheder har ikke orienteret sig i Elevplan og kender ikke elevens uddannelsesplan. Evalueringen viser dermed, at skriftlig kommunikation ikke kan stå alene, og virksomhederne har behov for en tæt dialog om elevens læring, der ikke er baseret på ren elektronisk kommunikation.

I tråd med TURs frafaldsanalyse
TUR har netop offentliggjort en undersøgelse af årsager til frafald for unge lærlinge inden for vejgods- og lageruddannelserne. Resultaterne af TURs undersøgelse peger primært på en kulturkløft og uafstemte forventninger mellem virksomheder og lærlinge. På baggrund af undersøgelsens resultater har TURs bestyrelse besluttet at iværksætte en række initiativer, der blandt andet skal synliggøre læringsmålene for praktiktiden. TUR opfordrer endvidere til, at transportskolerne samt de lokale uddannelsesudvalg (LUU) indgår aktivt i diskussionen om, hvordan de kan medvirke til, at kommende lærlinge og praktikvirksomheder bliver bedre rustet til praktikforholdet i fremtiden.

> Læs mere om evalueringen på EVAs hjemmeside

> Læs mere om TURs frafaldsanalyse

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter