Årsager til lærlingefrafald

29. januar 2013

TUR fremlægger nu en undersøgelse af årsager til frafald for unge lærlinge inden for transportområdets to store erhvervsuddannelser; vejgods- og lageruddannelser.

Debatten om frafaldet på erhvervsuddannelser har i de senere år fyldt meget i medierne. Også inden for transportområdet har man, på lige linje med andre EUD-indgange, kunnet registrere høje frafald både på grundforløbet og på hovedforløbet. For at få et billede af, hvordan det forholder sig inden for transportområdet, har TUR foretaget en undersøgelse blandt virksomheder, der inden for en treårig periode har oplevet ét eller flere afbrudte lærlinge forløb, samt blandt lærlinge, for at høre deres bud på, hvorfor mange lærlinge aldrig får færdiggjort deres transportuddannelser.

Resultater af TURs frafaldsundersøgelse
Resultaterne af TURs undersøgelse peger på mange af de samme årsager ting som øvrige undersøgelser fremhæver. Primært handler det om en kulturkløft og uafstemte forventninger mellem virksomheder og lærlinge. På den ene side mener de adspurgte virksomheder, at mange lærlinge ikke er motiverede eller forberedte på overgangen fra skoleforløb til livet på en arbejdsplads. På den anden side mener mange lærlinge, at virksomhederne ikke gør meget ud af at modtage lærlinge eller støtte op om lærlingeuddannelsen.

TURs fremadrettede initiativer
På baggrund af undersøgelsens resultater har TURs bestyrelse besluttet at iværksætte en række initiativer, der blandt andet skal synliggøre læringsmålene for praktiktiden. TUR opfordrer endvidere til, at transportskolerne samt de lokale uddannelsesudvalg (LUU) indgår aktivt i diskussionen om, hvordan de kan medvirke til, at kommende lærlinge og praktikvirksomheder bliver bedre rustet til praktikforholdet i fremtiden.

TURs rapport samt resumé af undersøgelsens resultater kan hentes her:

Rapport

Resumé

- TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter