Ændrede regler for erhvervsuddannelser

2. januar 2013

En ændring af erhvervsuddannelsesloven medfører, at en række midlertidige ordninger er blevet permanente den 1. januar 2013. Derudover bliver praktikcentrene en realitet i løbet af det nye år.

Folketinget vedtog den 17. december en ændring af erhvervsuddannelsesloven. Det betyder bl.a., at en række midlertidige ordninger er blevet permanente. Det drejer sig om følgende:

  • Elever, der har gennemført trin 1 i skolepraktik kan optages på efterfølgende trin
  • Elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale kan optages til undervisning uden en uddannelsesaftaler på uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik
  • Virksomheder, der ansætter en elev, der uforskyldt har mistet sin tidligere uddannelsesaftale, kan opnå et særligt tilskud


Ændringerne er trådt i kraft 1. januar 2013.

Praktikcentre bliver en realitet

Lovændringen medfører derudover, at praktikcentrene bliver en realitet, da skolepraktik fremover skal afvikles i praktikcentre af skoler, som udbyder hovedforløb inden for erhvervsuddannelserne.

Børne- og Undervisningsministeren vil i 2013 godkende erhvervsskoler som praktikcentre efter ansøgning fra skolen og indstilling fra REU.

Samtidig afskaffes karensperioden for optagelse i skolepraktik efter grundforløbet.

- TUR

 

 

 

facebook twitter