Fremgang for transportområdets AMU-kurser

23. januar 2013

Den seneste AMU-statistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser fremgang for transportområdets arbejdsmarkedsuddannelser. Særlig markant er stigningen i aktivitetsniveauet via selvvalgt uddannelse.

De nyeste tal på AMU-området, som er opgjort til og med tredje kvartal af 2012, viser en fremgang på 6,1 procent i antallet af elevuger på transportområdets AMU-kurser, når man sammenligner de første 9 måneder i 2011 med samme periode i 2012. I 2011 lå antallet af elevuger på 64.927 efter de første 9 måneder, mens antallet af elevuger målt i samme periode kom op på 69.171 i 2012.

Det er samtidig tydeligt, at der igen er kommet gang i aktiviteten via 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvor der i de første 9 måneder af 2012 blev registreret 4.589 elevuger via selvvalgt uddannelse inden for transportområdets kurser, viser statistikken for de første 9 måneder af 2012 en opgørelse på 7.266 elevuger. Det udgør en stigning på 61,2 procent.

Flere kurser er i fremgang
"Godstransport med lastbil" er et af de mest benyttede kurser inden for transportområdet. I 2011 blev der her registreret 10.741elevuger i løbet af de første tre kvartaler. Ved opgørelsen af aktiviteten for det tredje kvartal af 2012, var antallet af elevuger oppe på 12.843, hvilket svarer til en stigning på 16,3 procent.

Inden for lager og logistik har man med kurset "Gaffeltruck certifikatkursus B" også oplevet fremgang fra 2011 til 2012. I løbet af årets første 9 måneder i 2011 blev der registreret 10.001 elevuger. Ved den seneste opgørelse er der sket en stigning i aktiviteten, idet antallet af elevuger ved registreringen af 3. kvartal i 2012 er steget til 11.697 elevuger i alt. Det svarer til en stigning på 14,5 procent.

Samme udvikling ses også i aktiviteten på kurset "Personbefordring med bus". I 2011 blev der her registreret 6.321 elevuger efter årets første 9 måneder. Ved den seneste opgørelse for 3. kvartal 2012 er der registreret 8.042 elevuger. Det vil sige en stigning på 21,4 procent fra 2011 til 2012.

EU-efteruddannelse ligger stabilt
På EU-efteruddannelsesområdet ser vi de mest stabile målinger. I 2011 blev der opgjort 7.000 elevuger ved 3. kvartal, mens det på den seneste måling for 2012 nu er steget til 7.336 elevuger. Det vil sige, at der er sket en stigning på 4,5 procent fra 2011 til 2012.

>Se udvalgte nøgletal inden for TURs område.

>Hent hele statistikken i databanken på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

- TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter